KNAW

Organisatie

Onderzoekschool Wijsbegeerte - OZSW

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking The Borderline of Unbearable Suffering and Beyond
Samenwerking Normatieve implicaties van niet-belastende, kwantitatieve, akoestisch-optische registratie van chemische substraten in menselijk bloed en weefsel
Samenwerking Emoties en technologische risico's: emoties als normatief richtsnoer bij het beoordelen van de morele aanvaardbaarheid van technologische risico's
Samenwerking Het principe van geinformeerde instemming in de medische en de technologische praktijk
Samenwerking Medische besluitvorming bij een levensbedreigende ziekte: de rol van risico-informatie voor de autonomie van de pati├źnt
Samenwerking Persoon-zijn, zelf-begrip en zelf-zelf-relaties
Samenwerking Ethische aspecten van groepsprofilering. Het voorbeeld van de epidemiologie
Samenwerking Het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften en formuleren van (mogelijke) oplossingsstrategie├źn
Opdrachtgever Persoonlijke keuze in reflexieve moderniteit
Penvoerder Ethiek van Zorg en Gezondheid
Penvoerder Genetic engineering and our duties to laboratory animals. A theoretical and empirical analysis of the concepts of intrinsic value and animal integrity
Penvoerder Morele argumentatie met betrekking tot actor-relatieve redenen in bio-ethische vraagstukken
Penvoerder Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme
Penvoerder Towards a Complex Perfectionism
Penvoerder Activerend burgerschap. Een onderzoek naar het maatschappelijk activeringswerk van humanitas 1995-2005
Penvoerder Onderzoek naar de verhouding tussen recht en moraal in de multiculturele samenleving, toegespitst op het liberalisme van Feinberg
Penvoerder Het 'wij-perspectief': een verklaring voor collectief handelen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie