KNAW

Organisatie

Radboud universitair medisch centrum

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking CT Colonography in faecal occult blood test positives
Samenwerking Functionale connectiviteit en het risico op de ziekte van Alzheimer
Samenwerking Function after oral oncological intervention, reconstruction and rehabilitation
Samenwerking Determinanten van ziekteverzuim bij mensen met astma en COPD
Samenwerking Het zichtbaar maken van de cellulaire responsen tijdens de interactie van darmepitheelcellen en melkzuurbacteriën
Samenwerking Netvliesdegeneratie en verlies van celpolariteit
Samenwerking Opheldering van moleculaire mechanismes die ten grondslag liggen aan CRB1-geassocieerde blindheid
Samenwerking VIAMI trial
Samenwerking Ontwikkeling van een psychosociaal begeleidingsprogramma voor deelnemers aan het crossover niertransplantatieprogramma
Samenwerking Implementatie van de multidisciplinaire richtlijnen voor thuisbehandeling met sondevoeding en parenterale voeding. De ontwikkeling van een implementatieplan voor invoering van de richtlijnen op macro-, meso-, en microniveau
Samenwerking Physicians application of brief interventions for patients with excessive alcohol consumption and smoking habits in a general hospital
Samenwerking Het effect van een gewrichtsbeschermingsprogramma op de handvaardigheid van patiënten met reumatoïde artritis in een beginstadium
Samenwerking Structureel remodelleren van een herstellend ligament
Samenwerking Functiestoornissen van het centraal motorisch systeem
Samenwerking From prevalence to predictors of fatigue in neuromuscular disorders. The building of a model
Financier Ontwikkeling criteria voor indicatiestelling fysiotherapie bij ouderen met een verpleeghuisindicatie
Financier Perifere vasculaire regulatie bij patiënten met een ruggemerglaesie: de rol van neurale, endotheliale en metabole factoren
Financier Prediction and monitoring upper-extremity motor recovery after severe stroke. Clinical and neurophysiological studies
Penvoerder Electrosprayed organic - inorganic coatings
Penvoerder The wnt signaling pathway in osteoarthritis: WISP1, marker or maker of joint pathology?
Penvoerder IL-32, A novel Challenge in Rheumatoid Arthritis
Penvoerder A Multicenter, Open, Phase II Study to Estimate the activity and safety of Caspofungin (CASP) in the First- line Treatment of probable and proven Invasive Aspergillosis (IA) in Patients with Hematological Malignances (HM) or recipients of autologous Haem
Penvoerder The effect of aerobic exercises in patients within de early phases of ALS, a randomized clinical trial
Penvoerder Glucosemetabolisme in de hersenen en de ontwikkeling van ‘hypoglykemie unawareness’ bij type 1 diabetes
Penvoerder Identification and characterization of novel proteins involved in the coupling of mitochondrial translation to the macromolecular assembly of human mitochondrial complex I
Penvoerder Functional rescue of mutant vasopressin V2 receptors in nephrogenic diabetes insipidus- From molecular cause to restored phenotype
Penvoerder Ontwikkelings van farmacotherapeutische schema's ter bekorting van de behandeling van tuberculose
Penvoerder Simultane behandeling van co-infecties van tuberculose en HIV
Penvoerder Opbouw van capaciteit en oprichting van een centrum voor klinische trials voor het testen van nieuwe vaccins tegen tuberculose (fase I/IIa) en interacties tussen tuberculose en geneesmiddelen in de context van HIV in Afrika
Penvoerder Opbouw van capaciteit voor de vestiging van het Kilimanjaro Clinical Research Centre (KCRC)
Penvoerder Fase I and II tests van malariavaccins
Penvoerder Neuromodulatie als behandeling van mictieklachten en identificatie van voorspellende factoren bij een geselecteerde groep MS patiënten
Penvoerder Spraakmotorische functie in relatie tot fonologie: ontwikkeling van een computermodel van normale en gestoorde ontwikkeling
Penvoerder De biogenese van mitochondriaal complex I bij gezondheid en ziekte
Penvoerder Onderzoek naar de implementatiemogelijkheden van een vraaggestuurd 'intermediate care' programma
Penvoerder Digitaal Extra Muraal
Penvoerder Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk
Penvoerder Neurale interacties en het effect van de oriëntatie van het hoofd op responsen in de colliculus inferior bij gedragingen van de aap
Penvoerder Voorspellen van valincidenten bij patiënten met de ziekte van Parkinson
Penvoerder Etiologie van neurale buisdefecten die door foliumzuur te voorkomen zijn; teratologie van homocysteïne op neurale buisdefecten
Penvoerder Bescherming van de privacy en onderzoek: naar een nieuw evenwicht
Penvoerder De doorbloeding van de onderarm bij patiënten met RSI-klachten
Penvoerder De rol van gen-omgevingsinteracties bij alcoholverslaving
Penvoerder Implementatie van innovatie in de zorg voor chronisch zieken
Penvoerder Reversibele immortalisatie van chondrocyten
Penvoerder Verbetering van de regionale arbocuratieve samenwerking bij (re)activering van patiënten met pijnklachten aan het bewegingsapparaat
Penvoerder Implementatie van optimale preventieve diabeteszorg met behulp van de Diabetespas
Penvoerder Geriatric intermediate care: haalbaarheid van toepassing door verpleegkundigen
Penvoerder Centrale proces van vestibulaire signalen voor ruimte-orientatie
Penvoerder Betrokkenheid van de patiënt bij het nemen van beslissingen over de behandeling van prostaatkanker
Penvoerder Ontwikkeling van computer-ondersteunde detectie van borstkanker bij het screenen van mammogrammen met gebruikmaking van de overeenkomst tussen afbeeldingen en asymmetrie
Penvoerder De rol van TRIAD1 bij gerichte afbraak van eiwitten gedurende normale en kwaadaardige haematopoiese
Penvoerder Doorbloeding van pas gevormd melanoom in het centrale zenuwstelsel: angiogenese of coöptatie?
Penvoerder Genetische factoren bij anusatresie
Penvoerder Identificatie van de genetische basis van aangeboren afwijkingen van de slokdarm en twaalfvingerige darm
Penvoerder In situ analyse van de antigeen-specifieke immuunrespons bij melanocyt-laesies met behulp van MHC-peptide tetrameer complexen
Penvoerder Identificatie van met leukemie geassocieerde antigene peptiden voor de ontwikkeling van tumor vaccinatie-strategieën in de autologe setting ter voorkoming van recidive
Penvoerder Inductie van de immuunrespons en effectiviteit van het vaccin van subsets van dendritische cellen
Penvoerder Het effect van vasoactieve farmaca op de effectiviteit van de behandeling van colorectale kanker met 5-fluorouracil (5-FU)
Penvoerder Vroege detectie van dysfunctioneren van het myocard bij kinderen die chemotherapie met anthracycline ondergaan
Penvoerder Vaateffecten van vasculair endotheel groeifactor (VEGF) mutatie: implicaties voor magnetische resonantie beeldvorming (MRI) van menselijke tumoren
Penvoerder Ontwikkeling van een gestandaardiseerde multi-merker PCR voor de detectie van translokaties en andere significante moleculaire merkers bij acute myeloïde leukemie en daaropvolgende analyse van het prognostisch belang van deze moleculaire merkers
Penvoerder Meetmethoden voor het vastleggen van veranderingen in de motoriek bij kinderen met infantiele encephalopathie op de gecombineerde polikliniek van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud
Penvoerder Ontwikkeling/bijstelling ganganalyselijst
Penvoerder Cognitieve gedragstherapie gericht op vermindering van ernstige vermoeidheid en handicaps in het dagelijks leven na een heelkundige behandeling van kanker

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie