KNAW

Organisatie

Departement Europees en Internationaal Publiekrecht

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Amnesty justified? The need for a case by case approach in the interests of human rights
Samenwerking De invloed van actuele en voorzienbare ontwikkelingen in de wapentechnologie op het ius in bello
Samenwerking The history of human security
Penvoerder The Privatized Art of War: Private Military and Security Companies and State Responsibility for their Unlawful Conduct in Conflict Areas
Penvoerder Beyond Subsidiarity. Negotiating and Balancing National Discretionary Powers in the EU
Penvoerder De dynamiek van de wisselwerking tussen het internationale recht inzake de rechten van de mens en het algemene internationale recht
Penvoerder Network-based Governance in EC Law. The example of EC competition and EC communications law
Penvoerder Inburgeringsplicht in relatie tot EU-onderdanen en derdelanders
Penvoerder Bindende eenheid en divergerende begrippen in het EU recht. Empirische, conceptuele en normatieve verkenningen
Penvoerder De doorwerking van WTO-afspraken omtrent de voorkoming van handels- belemmeringen in internationale regelgeving, verordeningen en richtlijnen en mogelijkheden van nationaal beleid inzake dier- en natuurethische kwesties
Penvoerder De rechtstheoretische status van de constitutie van de Europese Unie
Penvoerder The role of the OSCE in the protection of human rights after the end of the Cold War
Penvoerder Grondslagen voor de bevoegdheid tot vervolging en berechting van grensoverschrijdende delicten, meer in het bijzonder mensenhandel en mensensmokkel

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie