KNAW

Organisatie

DLV Adviesgroep N.V.

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Zuurstof wortelmilieu PCT
Samenwerking Kennisverspreiding bodemplagen glasgroenten
Samenwerking Consultancy: Meerjarige gezonde teelt snijhortensia
Samenwerking Taksterfte buxus II
Samenwerking Samen werken aan een schone Maas
Samenwerking Innovatie in het kwadraat
Samenwerking Energiebesparing en teeltduur verkorting spathiphyllum
Samenwerking Spintbestrijding
Samenwerking Geohydrologie bij grondwateronttrekking
Samenwerking Het Nieuwe Telen paprika
Samenwerking Schoon en middelenvrij
Samenwerking Geïntegreerde bestrijding trips
Samenwerking Bodemvruchtbaarheid
Samenwerking Knopvorming hortensia
Samenwerking Praktijknetwerk Telen met Toekomst
Samenwerking Biovar kennisverzameling
Samenwerking Melkveehouderij en weidegang
Samenwerking Boeren voor Natuur
Samenwerking Bijzonder Biologisch
Samenwerking Biofruitteelt+
Samenwerking Telen en vermarkten van nieuwe biologische vollegrondsgroenten
Samenwerking Kennistransfer Blauwe Diensten
Samenwerking Moerasfilter kan meer
Samenwerking Agromilieukeur sperciebonen en rode kool in een Noord Brabantse keten
Samenwerking Rooikwaliteit knolselderij
Samenwerking Agrarisch grondwaterbeheer 2005
Samenwerking Ondernemers met durf
Samenwerking Praktijknetwerk Biokas
Samenwerking Effect van kasklimaat op optreden van Botrytis in Gerbera
Samenwerking Blauwe diensten
Samenwerking De smaak van morgen, onderdeel Fruit
Samenwerking BO-07-005 Systeeminnovatie geïntegreerde open teelten
Samenwerking Praktijknetwerk Omgaan met Normen voor Mineralen
Samenwerking Kwaliteit in de biologische fruitketen
Samenwerking Innovatienetwerk praktijkbedrijven Biofruitteelt +
Samenwerking Afbroei bollen en kennisverspreiding BIOM 2005
Samenwerking Onderbouwing meerwaarde van biologische boomkwekerijproducten
Samenwerking Participatie bedrijfsnetwerk paddestoelen
Samenwerking Praktijknetwerk biologische glasgoenten
Samenwerking Aaltjesbeheersing in de biologische bloementeelt onder glas
Samenwerking Emissievrije biologische kringloopkas
Samenwerking Functionele Agro Biodiversiteit
Samenwerking Bio Boomteelt - innovatie van en omschakeling naar biologische boomteelt
Samenwerking Kengetallen in de biologische legpluimveehouderij
Samenwerking Gras/klaver in praktijk
Samenwerking Planmatig omgaan met Gewasbescherming
Samenwerking Veerkrachtig waterbeheer loont!
Samenwerking Experiment met hogere zomerpeilen in het Friese veenweidegebied
Samenwerking Verkenning haalbaarheid diamantglas
Samenwerking Socio-technisch netwerk roos / energie
Samenwerking Praktijknetwerk Biofruitteelt (voorheen BIOM-fruitteelt)
Samenwerking Stimuleren biologische landbouw in Zeeland
Samenwerking Ketenontwikkeling biologische landbouw
Samenwerking Grensoverschrijdend biologisch boeren
Samenwerking Biologische landbouw Innovatie en Omschakeling; uitgerekend biologisch!
Samenwerking Bioveem II (biologische melkveehouderij en management)
Samenwerking Ontwikkeling expertsysteem voor teelten in kasgrond
Samenwerking Voorloperbedrijven; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde vollgegrondsgroentensystemen Meterik; Telen met Toekomst
Samenwerking Geïntegreerde akkerbouwsystemen Vredepeel; Telen met Toekomst
Samenwerking BIOKAS
Opdrachtgever Samen Duurzaam Ondernemen
Opdrachtgever Bioveem 2001-2005
Opdrachtgever Ketenaanpak biologische pluimveehouderij
Opdrachtgever Biokas
Opdrachtgever Bijmestsysteem biologische prei tijdens de teelt
Opdrachtgever Stimulering afzet biologische boomteelt
Opdrachtgever Biologisch, dat proef je, dat beleef je
Penvoerder Hygiënecheck in de teelt van kuipplanten van de Solanaceae familie
Penvoerder Watervoorziening snijhortensia gerelateerd aan ontwikkelingsstadium
Penvoerder Marktkansen doordragende aardbeirassen onder glas
Penvoerder Effectiviteit van chloordioxide
Penvoerder Gaatjesmakers stammen
Penvoerder Jaarrond telen met doordragers
Penvoerder Effectieve toedieningstechnieken Bomen
Penvoerder Alternatieve chemische grondbehandeling aardbei
Penvoerder Trips fax project 2006
Penvoerder Remmen eenjarige zomerbloeiers van stek
Penvoerder Smalbladigheid bij potplanten, vervolg
Penvoerder Rendement sturen LAI aardbei, vervolg
Penvoerder Bloemverbranding snijhortensia, vervolg
Penvoerder Rubus ribes symposium
Penvoerder Rendement sturen LAI van 3,5 aarbei
Penvoerder Mobiel groeilicht bij eenjarige zomerbloeiers
Penvoerder Remmiddelen hortensia
Penvoerder Trips informatie project 2004 (RvG)
Penvoerder Handleiding beheersing schade door schimmels, insecten en slakken in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Penvoerder Demonstratie innovaties in de gewasbescherming (RvG)
Penvoerder Geel-vlekkerig blad bij kuipplanten
Penvoerder Literatuurstudie bodemgebonden phytophthora
Penvoerder Geïntegreerde wijze van tripsbestrijding in prei
Penvoerder Groeiremming potplanten met niet-chemische methoden
Penvoerder Insectenbestrijding met niet-chemische methoden
Penvoerder Vanille als alternatief gewas voor de glastuinbouw
Penvoerder Brochure ziekten en plagen spathiphyllum
Penvoerder Enten en onderstammen paprika
Penvoerder Aaltjesmanagement vollegrondsgroente - Ruimte voor Groente
Penvoerder Aantasting marktpositie door inwendig vruchtrot paprika
Penvoerder Consultancy: Bodemisolatie bij chrysant
Penvoerder Ketengestuurd rassenonderzoek uien
Penvoerder Consultancy: Bemesting kerstdennen
Penvoerder Effectief spuiten zonder emissies, fase 1
Penvoerder Consultancy: Zuur determineren met infraroodtechniek
Penvoerder Alternatieve middelen echte meeldauw
Penvoerder Meeldauwbestrijding rozen in Afrika
Penvoerder Slakken
Penvoerder Consultancy: Verbetering kwaliteit stek door PRF
Penvoerder Consultancy: Duurzaamheid levende kerstboom
Penvoerder Consultancy: Wortelkwaliteit in kerststerren
Penvoerder Nerfverkleuring bij howea fosteriana
Penvoerder Botrytis aanpak bloeiende potplanten
Penvoerder Plantweerbaarheid in snij hortensia
Penvoerder Weren en lokken van trips
Penvoerder Sclerotinia: BOS, schema en demonstratie
Penvoerder Bestrijding knopkruid in stamslaboon
Penvoerder Consultancy: Verkenning wortelluis
Penvoerder Meer druk op geothermie; putstimulatie
Penvoerder Goed door grond
Penvoerder TopModel4All
Penvoerder Behandeling snoeiwonden
Penvoerder Optimaliseren wortelfunctie glasgroenten
Penvoerder Consultancy: Huidmondjes in ontwikkeling
Penvoerder Het Nieuwe Telen chrysant
Penvoerder Het Nieuwe Telen tulp
Penvoerder Consultancy: Invloed klimaat op planttemperatuur
Penvoerder Bladpunten opgelost !
Penvoerder Duurzaam telen van hortensia
Penvoerder Achterhalen oorzaak krulblad bij tagetes
Penvoerder Consultancy: Klimrekscherm
Penvoerder Bestrijding knopkruid en andere onkruiden
Penvoerder Onderzoek oorzaak uitval in zantedeschia
Penvoerder Efficient met hogere bodemtemperaturen
Penvoerder Luchtwassers Gelderse Vallei/Utrecht Oost
Penvoerder Vruchtrot paprika, vervolg
Penvoerder Voorstudie ontwikkelingsstadium groeipunten
Penvoerder Topsterfte braeburn
Penvoerder Teeltsturing spathiphyllum, vervolg
Penvoerder Smalbladigheid bij potplanten
Penvoerder Sensorsymposium
Penvoerder Hulpstoffen chrysant
Penvoerder Geïntegreerde gewasbescherming amaryllis
Penvoerder Effecten van Clean Light op paprikavoet
Penvoerder Duurzame aanpak schimmelziekten
Penvoerder Consultancy: Quarantaine organismen
Penvoerder Inventarisatie: Inventarisatie macrolophus
Penvoerder Consultancy: Buxusbladgalmug
Penvoerder Consultancy: Bladrandjes prunus laurocerasus
Penvoerder Arbeidsbesparing door buisrailsysteem in aardbei
Penvoerder Consultancy: Biomiddelen tegen luis in paprika
Penvoerder Teeltmogelijkheden kiwibes Nederland
Penvoerder Verhouding C en N en de effecten op de groei van Orchideeën
Penvoerder Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie, fase 2
Penvoerder Scheutinductie Cambria en Miltonia
Penvoerder Ontwikkeling botrytismonitor roos
Penvoerder Vervolg optimalisatie wortelfunctie roos
Penvoerder Verduistering bij chrysant
Penvoerder Vervolg aanpak boterbloemluis
Penvoerder Consultancy: Verlaging verbruik remsstoffen
Penvoerder Effectiviteit bestrijding bladaaltjes
Penvoerder Consultancy: Bladval in prunus laurocerasus
Penvoerder Geïntegreerde bestrijding van aaltjes
Penvoerder Residugehalten fungiciden appel en peer
Penvoerder UVc tegen pathogene schimmels
Penvoerder Wildschade beheersing
Penvoerder Residuemanagement in spruitkool
Penvoerder Werken met gewasbeschermingsmiddelen
Penvoerder Voorkoming-vermindering verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia
Penvoerder Toepassing van koeling op groei en ontwikkeling van roos
Penvoerder Toepassing stuurlicht in potplantenteelt
Penvoerder Teeltsturing aardbei volgens het airco-kas principe
Penvoerder Optimalisatie vochtvoorziening onder uitgroeiende champignons
Penvoerder Onderzoek watergift snijhortensia
Penvoerder Mucor in aardbei
Penvoerder Monitoring geconditioneerde rozenteelt
Penvoerder Luchtverwarming roos
Penvoerder Kwantificeren van prestaties van teeltmaatregelen
Penvoerder Inzicht in- en het optimaliseren van de wortelfunctie bij glasgroenten
Penvoerder Invloed toepassing verduisteringsscherm korte dag - koeling bij gerbera, vervolg
Penvoerder Invloed toepassing verduisteringsschema kort dag - koeling bij gerbera
Penvoerder Growsense II
Penvoerder Effectieve toedienigstechnieken Bomen
Penvoerder Effect van CO2 in de teelt van medinilla
Penvoerder Consultancy: Voorkomen residunorm overschrijding
Penvoerder Consultancy: Verzamelen residu gegevens aardbei
Penvoerder Consultancy: Verdikte stengel- en worteldelen
Penvoerder Consultancy: Uitval bij Zantedeschia
Penvoerder Consultancy: Residu gegevens bleekselderij
Penvoerder Consultancy: Residu gegevens in andijvie
Penvoerder Bestrijding schimmels met UV
Penvoerder Bestrijden schimmelziekten met UV licht
Penvoerder 40 kg. paprika
Penvoerder Geïntegreerde bestrijding kuip & terrasplanten
Penvoerder Planttype en arbeid in aardbei
Penvoerder Consultancy: N-meettechnieken bij teelt aardbei
Penvoerder Waarnemingsmethoden echinothrips
Penvoerder Plantsensoren & modellering glasaardbei
Penvoerder Consultancy: Residuegegevens aardbei onder glas
Penvoerder Vóorkomen van uitval door knoprot bewaarfase hortensia
Penvoerder Energiechecklist
Penvoerder Directe beluchting
Penvoerder Slimgeregeld
Penvoerder Effectieve Toedieningstechnieken
Penvoerder Chinese Minimum Herbicide Dose
Penvoerder Zuiverwater in de Bommelerwaard
Penvoerder Aaltjeswijzer
Penvoerder Functionele Agrobiodiversiteit in de Hoekse Waard
Penvoerder FAB/RIGO
Penvoerder Functionele Agrobiodiversiteit in de Provincie Flevoland
Penvoerder Agrobiodiversiteit en Duurzaam bodembeheer in de Provincie Limburg
Penvoerder Flevolandse doperwten gecertificeerd voor duurzaam telen achter het glas
Penvoerder Biologische bedrijfsnetwerk agv
Penvoerder Coalitie voor Duurzame Groenten
Penvoerder PrecisieGewasbescherming
Penvoerder Alternatieve gewasbescherming met UVc-licht
Penvoerder Klep dicht!
Penvoerder Optimaal telen met mineralen
Penvoerder Demo Energie bollen
Penvoerder Praktijkberichten gewasbescherming
Penvoerder Schade eikestammen
Penvoerder Pratylenchus vulnus, wortellesieaaltje
Penvoerder Moerasfilters
Penvoerder Meikever engerling
Penvoerder Groeibeheersing klimplanten
Penvoerder Fusarium in Stek
Penvoerder Taksterfte coniferen
Penvoerder Bruin verkleuren oculaties
Penvoerder Voorkomen en bestrijden van xyleborus in yucca
Penvoerder Voorkomen blad, bloem, knopval
Penvoerder Verbeteren afkweekmethode kuipplanten
Penvoerder Uitbreiding gewasmetingen Makes Sense, GrowSense
Penvoerder Temperatuurintegratie planmatig telen begonia
Penvoerder Telen van Poinsettia bij laag energie verbruik
Penvoerder Spinnen glastuinbouw
Penvoerder Semi gesloten telen in roos
Penvoerder Reinigen watergeefsystemen in de teelt van potplanten
Penvoerder Plantsensoren en modellering optimalisatie van bedrijfsvoering chrysant
Penvoerder Optimalisatie toepassing hulpstoffen bij hortensia
Penvoerder Optimalisatie assimilatiebelichting bij ficus
Penvoerder Oorzaak en aanpak verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia
Penvoerder Onderzoek naar stuurbaarheid knopvorming en bloeitijdstip helleborus
Penvoerder Onderzoek naar boterbloemluis
Penvoerder Onderzoek effecten/economische haalbaarheid CO2 in teelt palmen
Penvoerder Minder verbruik remstoffen hortensia
Penvoerder Lange termijn effect toepassing verduisteringsscherm bij gerbera
Penvoerder Kwantificeren van prestaties van teeltmatten
Penvoerder Knopvorming snijhortensia
Penvoerder Invloed hulpstoffen effectiviteit pointsettia
Penvoerder Invloed daglengte en belichting eenjarige zomerbloeiers
Penvoerder Groeibeheersing ilex verticilla
Penvoerder Geleide bestrijding duponchelia
Penvoerder Fosfaatbuffering eenjarige zomerbloeiers
Penvoerder Emelten in zomerbloemen
Penvoerder Economische haalbaarheid van belichting bij ficus
Penvoerder Duurzame productie kuipplanten
Penvoerder Consultancy onderzoek naar invloed van omstandigheden bij afkweek en afleveren kuipplanten
Penvoerder Consultancy invloed bevloeiingsmat op N en P opname potplanten
Penvoerder Consultancy inventarisatie bloemrandjes cyclamen
Penvoerder Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie
Penvoerder Botrytis in gerbera
Penvoerder Bloemrandjes cyclamen
Penvoerder Bloeisturing spathiphyllum
Penvoerder Bloeiproblemen campanula
Penvoerder Bladval kuipplanten
Penvoerder Bladpunten bij anjer
Penvoerder Bestrijding fusarium foetens in begonia
Penvoerder Bestrijding duponchelia fovealis
Penvoerder Bestrijding bonenvlieg freesia
Penvoerder Belichtingsonderzoek alstroemeria
Penvoerder Belichtingsmogelijkheden bij eenjarige zomerbloeiers
Penvoerder Balans belichting gerbera
Penvoerder Aanpak van het knelpunt bestrijding miljoenpoot in palmen
Penvoerder Netwerk mestverwerking regelgeving
Penvoerder Duurzame perenteelt in West-Brabant
Penvoerder Onkruid in Omschakeling

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie