KNAW

Organisatie

Amsterdam Center for International Law

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Responsibility of Hybrid Public-Private Bodies Under International Law: A Case Study of Global Health Public-Private Partnerships
Samenwerking De overdracht van nationale bevoegdheden aan internationale organisaties in rechtsvergelijkend perspectief
Samenwerking Een institutionele en normatieve analyse van de Wereldhandelsorganisatie
Samenwerking The institutional veil in public international law: international organizations and the law of treaties
Samenwerking De toepassing van de Rewe/Comet regel in het nationaal (bestuurs)procesrecht
Samenwerking Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechten 1945-...
Samenwerking Besluiten van Internationale Organisaties in de Europese en nationale rechtsorde van EU lidstaten
Penvoerder Translating Guilt: Identifying Leadership Liability for Mass Atrocity Crimes
Penvoerder Cultuurgoederen van vreemde Staten, immuun voor beslaglegging onder internationaal (gewoonte)recht?
Penvoerder The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law
Penvoerder Challenges and Opportunities for Judicial Protection of Human Rights against Decisions of the United Nations Security Council
Penvoerder The Role of Law in Armed Conflict and Peace Operations
Penvoerder International Criminal Justice
Penvoerder The International Rule of Law
Penvoerder The emerging international constitutional order: the implications of hierarchy in international law for the coherence and legitimacy of international decision-making
Penvoerder Een 'rechtvaardige' oorlog en de mensenrechten: de filosofie en recht mbt menselijke inventie
Penvoerder Wederzijdse erkenning van strafrechtelijk beslissingen in het voorbereidend onderzoek
Penvoerder The Responsibility of States in International Law for Wrongful Conduct of Parastatal and Private Organizations Exercising Governmental Functions
Penvoerder Regulering van de internationale economie
Penvoerder Grondbeginselen en basisconcepten van internationale verantwoordelijkheid.
Penvoerder Jurisdictional conflicts in European and international tax law.
Penvoerder Interacties tussen legale systemen in de 'settlement of disputes'
Penvoerder Interacties tussen staatsrechtelijke bevelen
Penvoerder Diversiteit van wettelijke systemen en mondiale orde
Penvoerder De internationalisering van nationale rechtbanken
Penvoerder De rol van nationale gerechtshoven in het herzien van Veiligheidsraad besluiten
Penvoerder Nationale gerechtshoven als internationale gerechtshoven
Penvoerder Toepassing van algemene rechtsbeginselen door internationale straftribunalen
Penvoerder De opkomst van internationaal staatsrecht
Penvoerder Theoretische perspectieven op het grensvlak tussen internationaal recht en nationaal recht
Penvoerder Krijgsmacht, Geweldgebruik & Terreurbestrijding. Een onderzoek naar juridische aspecten van de rol van strijdkrachten bij de bestrijding van terrorisme
Penvoerder De wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht bij arbitragezaken
Penvoerder The symbiosis between public international law and national law
Penvoerder Directe werking van internationaal strafrecht
Penvoerder The principle of complementarity in the Rome Statute for the International Criminal Court and its implications for national implementation and enforcement of international criminal law
Penvoerder The concurrence between individual responsibility and state responsibility
Penvoerder Directe werking, gemeenschapsconforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid; de verhouding tussen de doorwerkingsmechanismen van Europees gemeenschapsrecht

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie