KNAW

Organisatie

Departement Aardwetenschappen

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Een nieuwe palaeoproxie voor meertemperaturen gebaseerd op lipiden van Crenarchaeota
Samenwerking Geologische risico's, mogelijkheden van ondergrondse energie- en watervoorraden en duurzaamheid in de Nederlandse delta
Samenwerking Finite elements and multigrid solvers for multiple scale problems
Financier Verschuivingsgedrag van aardkorstbreuken onder hydrothermale omstandigheden
Financier Laat-orogene extensie en horizontale deformatie gedurende de Neogene periode in zuidoost Spanje
Financier Oorsprong en ontwikkeling van diepe bovenmantel-gesteenten in West-Noorwegen
Penvoerder Robust high resolution models of the continental lithosphere: Methodology and application to Asia
Penvoerder Relating geophysical images to the ground truth at different scales
Penvoerder Effect of coal matrix swelling on enhanced coalbed methane production. A field and laboratory study
Penvoerder Mechanische en hydraulische ontwikkeling van breuken en verschuivingen in de aardkorst
Penvoerder Benthische foraminiferen als proxies voor het ecologisch functioneren van onderzeese canyons
Penvoerder Kinetiek van overdracht van massa aan minerale korrelgrenslagen in vochtige silicaatgesteenten en de implicaties daarvan voor de rheologie van de aardkorst
Penvoerder Dynamics and stress field of the Eurasian plate: a combined lithosphere-mantle approach
Penvoerder Over de aard en mechanische betekenis van door deformatie geïnduceerde substructuren in mineralen: een elektronenmicroscopische studie waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe oriëntatie karteringsmethoden
Penvoerder Lang-periodische orbitale signaturen in Neogene continentale successies
Penvoerder Kleinschalige structuren bepalen de sterkte van de aardkorst
Penvoerder Een geïntegreerde studie van de lekkage door de zeebodem van de Nijl diepzee fan
Penvoerder De astronomische klimaattheorie volgens Milankovitch en de snelheid van de aardrotatie
Penvoerder Biogeochemische complexiteit van natuurlijke systemen: ontwikkeling van een biogeochemische reactienetwerksimulator en toepassing op vroege diagenese
Penvoerder Characterization of subsurface heterogeneity: integration of soft and hard information using multi-dimensional coupled Markov chain approach
Penvoerder De vroegste sedimentaire bekkens van de Aarde
Penvoerder Samenstelling en structuur van gesteenten uit het Laat Krijt tot vroeg Tertiair in het Noordzeegebied
Penvoerder Directe onderlinge ijking van astronomische en radioisotoop-tijd: de sedimentaire tefra van het Mediterrane Neogeen
Penvoerder Hoge-resolutie stratigrafie van mariene afzettingen uit het Boven-Cenozoïcum in het noordelijk gedeelte van het Nederlandse kustgebied buitengaats
Penvoerder Pilotstudie aan analoog modelleren van door golven geïnduceerd sedimenttransport
Penvoerder Modelleren van astronomisch gestuurde klimaatveranderingen rondom de Middellandse Zee

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie