KNAW

Organisatie

Productschappen Vee, Vlees en Eieren - PVE opgeheven

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Boerenkip
Samenwerking IQ-Meat
Samenwerking Gedrag vleeskuikenouderhanen
Samenwerking Ontwikkeling welzijnsmonitor vleeskalveren
Financier Virtueel Bedrijfsbezoek
Financier Verbeterde huisvesting kraamfase
Financier Het effect van hokverrijking in de vorm van knaaghout op het gedrag van voedsters in de commerciële konijnenhouderij: literatuurstudie
Financier Verbeteren gezondheidsstatus varkenshouderijbedrijven - effectiviteit bij stapsgewijs verbeteren
Financier Belang strooisel voorkomen verenpikken
Financier Kennisoverdracht Ingrepen
Financier Kennisoverdracht Plan van Aanpak Ingrepen (Update literatuurstudie)
Financier 3-factoren proef reductie verenpikkerij bij leghennen
Financier Effect van bezettingsdichtheid op paargedrag, beschadigingen en technische resultaten bij vleeskuikenouderdieren
Financier Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht
Financier Kempfarm vleesvarkensstal: extra (geur)emissiemetingen
Financier Eiwit- en energieniveau in de vroege dracht in relatie tot second litter syndroom
Financier Kennisoverdracht voor varkenshouders en begeleiding onderzoek
Financier Technisch Economische Kengetallen varkenshouderij
Financier Breeding programs to remove boar taint
Financier Pilots mineralenconcentraat
Financier Pilot Meertraps luchtwasser in de varkenshouderij
Financier Effect of low-density diets on broiler breeder and offspring performance
Financier Incubation through the embryo's point of view
Financier Beheersing van Salmonella Java in de vleespluimveehouderij
Financier Impact of nutrition on feather pecking behaviour of laying hens
Financier Groepshuisvesting konijnen
Financier Voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens
Financier Economische evaluatie
Financier Geïntegreerde huisvesting nertsen
Financier Geïntegreerde huisvesting konijnen
Financier Geïntegreerde huisvesting vleeskuikenouderdieren
Penvoerder PPS Poultry4Food

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie