KNAW

Prof.dr. A.P. Buunk
Persoon

Prof.dr. A.P. Buunk

Expertise Evolutionaire sociale psychologie; Toegepaste sociale psychologie; Intieme relaties; Jaloezie; Sociale vergelijkingsprocessen: wederkerigheid in interpersoonlijke relaties; Stress en burnout; Omgaan met kanker; evolutionair-biologische grondslagen van menselijk gedrag; hormonen en gedrag
Expertise (EN) Evolutionary social psychology; Applied Social Psychology; Intimate relationships; Jealousy; Social comparison processes; Reciprocity in interpersonal relationships; Stress and burnout; Coping with cancer; evolutionary biological foundations of human behaviour; hormones and behavior
Email a. p. buunk -at- rug. nl
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/068348924
KNAW Lid Afdeling Letterkunde
Aanvulling Emeritus sinds 6-9-2012
Akademiehoogleraar (KNAW)

Werkzaam als

Emeritus
Organisatie Basiseenheid Sociale en Organisatiepsychologie (RUG)
Leeropdracht (NL) Sociale psychologie
Leeropdracht (EN) Social psychology
Telefoon +31-6-20401124
Email A. P. Buunk -at- rug. nl
URL http://www.apbuunk.com

Publicaties

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie