KNAW

Person

Prof.dr. M.B. de Jong

Expertise Political, social and religious history of Western Europe 400-1000; The impact of Old Testament ideas on political and religious conceptions and rituals in the Carolingian period; Kingship; State formation; Ethnogenesis; Monasticism; Public penance; Biblical exegesis
Expertise (NL) De politieke, sociale en religieuze geschiedenis van West-Europa in de periode 400-1000; De invloed van oudtestamentisch gedachtengoed op politiek-religieuze voorstellingen en rituelen in de Karolingische tijd; Koningschap; Staatsvorming; Ethnogenese; Monnikendom; Publieke boetedoening; Bijbelcommentaren
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/071824642
ISNI ISNI 0000 0001 1593 3282
Addition Co-ordinator van het mediaevistische onderzoek aan de Faculteit der Letteren, UU; Corresponding editor van het tijdschrift 'Early Medieval Europe'; Corresponding Fellow van de Royal Historical Society

Active as

Professor
Organisation Department of History and Art History (UU)
Chair (EN) History of the Middle Ages
Chair (NL) Geschiedenis van de Middeleeuwen
Phone +31-30-2537856
Email m. b. dejong -at- uu. nl
URL http://www.uu.nl/gw/medewerkers/MBdeJong

Publications

Current research

Completed research projects

Classification

D34200 Middle Ages

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation