KNAW

Prof.dr. M.J.H. Meijer Persoon

Prof.dr. M.J.H. Meijer

Expertise Feministische literatuurwetenschap; Theorie van het lyrische ; Poëzie-analyse (met name Nederlandse poëzie na de Tweede Wereldoorlog; Moderne Nederlandse cultuur vanuit een cultural studies perspectief; Interdisicplinair: cultuur en sociale cohesie; Marktgericht: effectief beeldvormen.
Expertise (EN) Feminist literary theory; Theory of the lyrical; Poetry analysis, especially Dutch poetry after World War Two; Contemporary Dutch culture from a cultural studies perspective; Interdisciplinary: culture and social cohesion; Commercial: effective use of the techniques of representation.
Persoonlijke URL http://www.maaikemeijer.nl/
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/071624805
Aanvulling Hoogleraar, directeur|Portefeuille onderzoek bestuur Faculteit Letteren 1995-1997; Editorial board van het European Journal of Cultural Studies; Redactieraad Tijdschrift voor Literatuurwetenschap; Lid van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies; Lid van de Commissie Wetenschap van het Prins Bernhardfonds; Lid van de Redactieraad Biografieën, ingesteld door voornoemde commissie.

Werkzaam als

Hoogleraar
Organisatie Capaciteitsgroep Letteren en Kunst (UM)
Leeropdracht (NL) Vrouwen en genderstudies
Leeropdracht (EN) Women's studies
Telefoon +31-43-3882725
Email m. meijer -at- maastrichtuniversity. nl
URL http://www.fdcw.unimaas.nl/staff/meijer
Hoogleraar
Organisatie The Centre for Gender and Diversity (UM)
Leeropdracht (NL) Vrouwen en genderstudies
Leeropdracht (EN) Women's studies
Telefoon +31-43-3882725
Email m. meijer -at- maastrichtuniversity. nl
URL http://www.fdcw.unimaas.nl/staff/meijer

Publicaties

Lopende onderzoeksactiviteiten

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie