KNAW

Prof.dr.ir. A. van den Brink Persoon

Prof.dr.ir. A. van den Brink

Expertise Landgebruiksplanning; Landschapsarchitectuur; Ruimtelijke ordening
Expertise (EN) Land use planning; Landscape architecture; Physical planning
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/074814591
Aanvulling Bijzonder hoogleraar vanwege het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Head of the Department of Innovation and Knowledge Management of the Dienst Landelijk Gebied;
Course Leader Post-Academic Agricultural Education;
Member of the Board of the Ravi, Overlegorgaan voor Vastgoedinformatie (Deliberative Body on Real Estate Information);
Member of the Board of the National Clearinghouse for Geografic Information;
Advisory Member of the Board of the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences www.itc.nl.
Publicaties uit WAY zijn beschikbaar via deze Link

Werkzaam als

Bijzonder hoogleraar
Organisatie Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (WUR)
Leeropdracht (NL) Bestuurlijke en beleidsmatige aspecten van de landinrichting
Leeropdracht (EN) Policy and management in land use planning
Telefoon +31-317-482784
Email Adri. vandenBrink -at- wur. nl
URL http://www.wewur.wur.nl/popups/vcard.aspx?id=BRINK004&lang=u...

Publicaties

Verrijkte publicaties

Lopende onderzoeksactiviteiten

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie