KNAW

Prof.dr. T.V.M. Pels
Persoon

Prof.dr. T.V.M. Pels

Expertise Allochtonen; Opvoeding en opvoedingsondersteuning; Onderwijs; Jeugd; Relatie gezin/gemeenschap en (instituties) samenleving
Expertise (EN) Ethnic minority groups; Child-rearing and parental support; Education; Youth; Relation family/community and (institutions) society
Aanvulling Bijzonder hoogleraar vanwege het Verwey-Jonker Instituut
Lid International Association for Cross-Cultural Psychology; Lid Commissie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie; Senioronderzoeker, Coördinator Onderzoeksgroep Muliticulturaliteit Verwey-Jonker Instituut

Werkzaam als

Bijzonder hoogleraar
Organisatie Afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek (VU)
Leeropdracht (NL) Opvoeden in de multi-etnische stad
Leeropdracht (EN) Education in a multi-ethnic city
Email TPels -at- verwey-jonker. nl
URL http://www.fpp.vu.nl/fpp.php/departments/theoryandresearchin...
Onderzoeker
Organisatie Verwey-Jonker Instituut
Telefoon +31-30-2300683
Email tpels -at- verwey-jonker. nl
URL http://www.verwey-jonker.nl/medewerkers/trees_pels

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Thuis in School: Samen leren begint bij communiceren.
Projectleider Kenniswerkplaats Tienplus
Projectleider Ethnic socialisation and the onset of radicalisation

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Pedagogiek in de moskee
Projectleider Emancipatie allochtone vrouwen
Projectleider Bundel multiculturaliteit
Projectleider ROC als community centre
Onderzoeker Etnische minderheden in Nederland: distributie mechanisme en sociale ongelijkheid

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie