KNAW

Prof.dr. H.A. van der Liet
Persoon

Prof.dr. H.A. van der Liet

Expertise Scandinavische - in het bijzonder de Deense - letterkunde en literatuurgeschiedenis van de 19de en 20ste eeuw; de rol van literatuur in zijn sociale en ideeenhistorische context; de ontwikkeling van teksten (en het tekstbegrip), verwante uitdrukkingsvormen (melodrama, beeld en tekst), smaak en wansmaak, de representatie van de stad in de Scandinavische literatuur, de rol van het subject in de (contemporaine) autobiografische literatuur; (oudere) reisliteratuur, vooral over Arctische gebieden, vanuit cultuuranalytisch perspectief
Expertise (EN) Scandinavian - in particular the Danish - literature and history of literature of the 19th and 20th century; the role of literature in its social context and in the context of the history of ideas; the development of texts (and text understanding), related vocabularies (melodrama, image and text), taste and bad taste, the representation of the city in the scandinavian literature, the role of the subject in the (contemporary) autobiographical literature;(older)travel literature, especially about Arctic areas, from a cultural analytical perspective
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/086142046
ISNI ISNI 0000 0000 7885 6512
Aanvulling Head of Graduate School Humanities (UvA); Henk van der Liet is auteur van studies over o.a.: August Strindberg, Henrik Ibsen, Hans Kirk, Peter Seeberg, Thorkild Hansen, Henrik Stangerup, Poul Vad, Erik Aalbok Jensen, Peer Hultberg, Solvej Balle, Helle Helle en Vibeke Grunfeldt

Werkzaam als

Hoogleraar
Organisatie Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen en culturen (UvA)
Leeropdracht (NL) Scandinavische taal- en letterkunde
Leeropdracht (EN) Scandinavian languages and literature
Telefoon +31-20-5254664
Email h. a. vanderliet -at- uva. nl
URL http://home.medewerker.uva.nl/h.a.vanderliet
Directie / Management
Organisatie Onderzoekschool Literatuurwetenschap - OSL (UvA)

Publicaties

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Opvattingen en vormen in literatuur en kunsten (Rhetorica Poetica, Musica en Pictura)

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie