KNAW

Person

Prof.mr. G.T.J.M. Jurgens

Expertise Administrative law; Aministrative enforcement law, including administrative tolerance; Private law governmental acting
Expertise (NL) Algemene leerstukken van bestuursrecht; Bestuursrechtelijke handhavingsvraagstukken (inclusief de problematiek van bestuurlijk gedogen); Vraagstukken omtrent privaatrechtelijk overheidshandelen
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/086628089
Addition Werkzaam bij Raad van State

Completed research projects

Classification


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation