KNAW

Prof.dr. A.J. Murk Persoon

Prof.dr. A.J. Murk

Expertise Ecologie; Milieubeleid; Offshore; Risicoanalyse; Merkergenen; Hormoonverstoorders; Pesticiden; Ecotoxicologie; Marien milieu; Embryonale ontwikkeling
Expertise (EN) Ecology; Environmental policy; Offshore; Risk analysis; Marker genes; Endocrine disruptors; Pesticides; Ecotoxicology; Marine environment; Embryonic development
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/114377669
Aanvulling Persoonlijk hoogleraar
Part time associated with Wageningen IMARES
Board member of the North Sea Foundation (Stichting de Noordzee).
Member of the board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb)
Member of the Ethical committee of Wageningen UR
Publicaties uit WAY zijn beschikbaar via deze link

Werkzaam als

Hoogleraar
Organisatie Sub-departement Toxicologie (WUR)
Leeropdracht (NL) Milieu toxicologie
Leeropdracht (EN) Evironmental toxicology
Telefoon +31-317-483233
Email Tinka. Murk -at- WUR. nl
URL http://www.wewur.wur.nl/popups/vcard.aspx?id=MURK001&lang=uk

Publicaties

Verrijkte publicaties

Lopende onderzoeksactiviteiten

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie