KNAW

Persoon

Ing. H.A. van Schooten

Expertise Maïs; Alternatieve voedergewassen; Conservering; Biologische melkveehouderij; Gras/klaver
Expertise (EN) Maize; Alternative fodder crops; Conservation; Biological dairy farms; Grass/clover
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/074536400
Aanvulling Publicaties uit WAY zijn beschikbaar via deze Link

Werkzaam als

Onderzoeker
Organisatie Wageningen UR Livestock Research (WUR)
Email herman. vanschooten -at- wur. nl
URL http://www.wewur.wur.nl/popups/vcard.aspx?id=SCHOO018&lang=u...

Publicaties

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening door extra watergebruik
Projectleider Handboek snijmaïs

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

Classificatie

C50000 Milieustudies
D18220 Veeteelt

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie