KNAW

Persoon

Dr.ir. A. van den Pol-van Dasselaar

Expertise Bodemkunde, Bodemvruchtbaarheid, Graslanden, Landbouwplantenteelt, Management, bedrijfskunde, organisatiekunde
Expertise (EN) Soil science, Soil fertility, Grasslands, Management studies; business administration; organisation science
Digital Author ID info:eu-repo/dai/nl/314600299
Aanvulling Publicaties uit WAY zijn beschikbaar via deze Link

Werkzaam als

Onderzoeker
Organisatie Wageningen UR Livestock Research (WUR)
Email agnes. vandenpol -at- wur. nl
URL http://www.wewur.wur.nl/popups/vcard.aspx?id=POL012&lang=uk

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Autograssmilk
Projectleider Animal Change

Afgesloten onderzoeksactiviteiten

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie