KNAW

Persoon

Prof.mr. J.M. Verschuuren

Pagina-navigatie:

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Methods of ex ante evaluation of legislation
Projectleider Europese complicaties bij integratie van nationale wetgeving
Projectleider Rol van statelijk recht bij partnerships op het terrein van duurzaamheid tussen bedrijfsleven en milieubeweging
Projectleider Victimology and Human Security; An Interdisciplinary Approach
Promotor De doeltreffendheid van biodiversiviteit gerelateerde internationale conventies en EU richtlijnen
Onderzoeker Codificatie van beginselen in wetgeving, harmonisatie van wetgevingen de vorming van wetboeken en algemene wetten
Promotor De plaats van stedelijk grondwaterbeheer in wet- en regelgeving
Promotor De productketen geïnformeerd, een onderzoek naar de regulering van de informatievoorziening met betrekking tot de milieuaspecten van producten in productketens
Onderzoeker Vormen van toezicht en handhaving in relatie tot het gekozen regelingsalternatief
Projectleider Herori├źntering op milieubeginselen: onderzoek naar de gevolgen van de vergrote aandacht - mede vanuit het internationaal en Europees milieurecht - voor beginselen die aan het milieurecht ten grondslag liggen
Promotor De rol van milieu-organisaties bij de uitvoering van het Europese en internationale milieurecht
Projectleider Codificatie milieurechtelijke beginselen
Promotor Regulering met het oog op een duurzaam beheer van het grondwater
Promotor Milieu-effectrapportage als hulpmiddel bij milieurelevante besluitvorming

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie