KNAW

Persoon

Drs. R. Pouwels

Pagina-navigatie:

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider Verbeteren/borging (meta)modellen natuur land
Onderzoeker Verbeteren/borging graadmeterset natuurkwaliteit land
Onderzoeker Prioritering klimaatadaptatie in ruimte en tijd (Grafen-analyse 3D)
Projectleider Actuele en potentiƫle onmisbare sleutelplekken EHS
Projectleider Ontwikkeling Meta Natuurplanner
Projectleider Kwaliteitsborging graadmeters natuur
Onderzoeker Verbinden van EHS en Landschap
Projectleider Recreatie-natuur
Onderzoeker De betekenis van gradiƫntecosystemen en combinaties van ecosystemen voor het behoud van biodiversiteit
Onderzoeker Condities en grootte van de EHS
Projectleider Zoneringsinstrument
Projectleider Validatie zoneringsinstrument
Projectleider Kwaliteit Begroeiingstypenkaart
Projectleider Doelrealisatie EHS soortdata
Projectleider Condities EHS: milieu fauna
Projectleider Recreatief medegebruik Natura2000 gebieden
Projectleider Toekomstige monitoring soorten (WP 3.3)
Projectleider Nulmeting soorten (WP 3.1)
Projectleider Kansenkaart soorten
Projectleider Aanpassing LARCH 2005
Onderzoeker Designing national land use adaptation and mitigation strategies under changing climate conditions
Onderzoeker Strategies for optimizing the nature conservation potential of the Dutch Ecological Network and the surrounding multifunctional farm landscape under predicted climate change scenarios
Onderzoeker BSIK Vernieuwend Ruimtegebruik
Projectleider Begroeiingstypenkaart
Projectleider Kwaliteitsborging NPB modellen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie