KNAW

Persoon

D. Kraaijeveld

Pagina-navigatie:

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Contactpersoon Grenswaarden residu natuurlijke vijanden in potplanten
Contactpersoon Implementatie geïntegreerde bestrijding potchrysant
Contactpersoon Consultancy: Karakteriseren isolaten
Contactpersoon Led-tussenbelichting bij roos avalanche
Contactpersoon Betrouwbaarheid roos vergroten
Contactpersoon Verkenning fonds fytosanitaire schade in de boomkwekerij
Contactpersoon Consultancy: Kennisinventarisatie bemesting pioen
Contactpersoon Consultancy: Inventarisatie lokstoffen
Contactpersoon Bladpunten opgelost !
Contactpersoon Duurzaam telen van hortensia
Contactpersoon Kweekmogelijkheden nieuwe roofmijten
Contactpersoon Achterhalen oorzaak krulblad bij tagetes
Contactpersoon Consultancy: Stuurlicht met LED
Contactpersoon Consultancy: Natuurlijke vijanden weekhuidmijten
Contactpersoon Consultancy: Detecteren lokale ziekten en plagen
Contactpersoon Up to date houden Digitaal Informatie Systeem (DIS)
Contactpersoon Leaflet herbiciden zomerbloemen
Contactpersoon Strategieën tripsbestrijding potplanten
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijdingstrategieën wittevlieg in potplantenteelt
Contactpersoon Bestrijding trips en weekhuidmijten
Contactpersoon Duurzame bestrijding begoniamijt trekheesters
Contactpersoon Zwavelbio bestrijder in sierteelt
Contactpersoon Zomerbloemen op water
Contactpersoon Ziekten in buitenbloemen
Contactpersoon Waarschuwingsmodel roest in hypericum
Contactpersoon Voorstudie ontwikkelingsstadium groeipunten
Contactpersoon Verbetering biologische bestrijding wolluis
Contactpersoon Vegetatieve doorgroei bij hortensia
Contactpersoon Vaste planten op water
Contactpersoon Uitval door Fusarium in buitenbloemen
Contactpersoon Toepassing 1-MCP in potplanten
Contactpersoon Teeltsturing spathiphyllum, vervolg
Contactpersoon Smalbladigheid bij potplanten
Contactpersoon Sensorsymposium
Contactpersoon Optimale CO2 dosering chrysant
Contactpersoon Oplossingen knelpunten klimaat & substraat
Contactpersoon Hulpstoffen chrysant
Contactpersoon Houdbaarheid & voeding potchrysant
Contactpersoon Geïntegreerde gewasbescherming chrysant
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen
Contactpersoon Consultancy: Hagelschotziekte in pioen
Contactpersoon Consultancy: Echinotrips bestrijding bouvardia
Contactpersoon Bronnenonderzoek aaltjes roos
Contactpersoon Bladproblemen bij tibouchina, vervolg
Contactpersoon Biologische grondontsmetting zomerbloemen
Contactpersoon Belichtingsstrategieën chrysant
Contactpersoon Consultancy: Ontwikkeling leaflet Afrikaanse fruitmotmaatregelen
Contactpersoon Consultancy: Inzicht in het optreden van bolblad bij chrysant
Contactpersoon Floating roses: drijvende rozenkas
Contactpersoon Ontwikkeling botrytismonitor roos
Contactpersoon Vervolg optimalisatie wortelfunctie roos
Contactpersoon Bestrijding varenrouwmuggen en oevervliegen
Contactpersoon Verduistering bij chrysant
Contactpersoon Vervolg aanpak boterbloemluis
Contactpersoon Consultancy: Monoculaire analyse neoseilus cucumeris
Contactpersoon Consultancy: Aaltjes tegen tripsen
Contactpersoon Consultancy: Ziekten en plagen in cyclamen
Contactpersoon Consultancy: Roofmijten tripsbestrijding chrysant
Contactpersoon Bufferzones bacterievuur
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding echinothrips
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding in poinsettia
Contactpersoon Effectiviteit bestrijding bladaaltjes
Contactpersoon Zuivering van recirculatiewater in de rozenteelt
Contactpersoon Wortelexudaten roos
Contactpersoon Wortelaaltjes in roos
Contactpersoon Weefselkweek in het donker
Contactpersoon Verbetering spuittechnieken in de teelt van potplanten
Contactpersoon Vegetatieve groei bij hortensia
Contactpersoon Tripsbestrijdfing in siergewassen
Contactpersoon Toepassing stuurlicht in potplantenteelt
Contactpersoon Toepassen botanigard en Bio 10-20 in chrysanten- en rozenteelt
Contactpersoon Technologiefonds tuinbouw: Volautomatisch inhoezen Kalanchoe
Contactpersoon Technologiefonds Tuinbouw: S.T.A.R. for Flowers
Contactpersoon Technologiefonds Tuinbouw: Stekker
Contactpersoon Technologiefonds Tuinbouw; Plant-O-Matic
Contactpersoon Technologiefonds Tuinbouw: Flower supply system
Contactpersoon Haalbaarheidsstudie alternatief voedsel als ondersteuning voor biologische bestrijding
Contactpersoon Schimmel in boombast bij phalaenopsis
Contactpersoon Productie paspoort roos 2
Contactpersoon Onkruid bestrijden met basta in zomerbloemen
Contactpersoon Onderzoek watergift snijhortensia
Contactpersoon Ketenmanager biologische sierteeltproducten
Contactpersoon Kennen en herkennen van bladvlekken in zomerbloemen
Contactpersoon Invloed diffuus scherm op kwaliteit en productie roos
Contactpersoon Effecten fosfaat op strekkingsgroei kalanchoë
Contactpersoon Effect van CO2 in de teelt van medinilla
Contactpersoon Consultancy: Verdikte stengel- en worteldelen
Contactpersoon Consultancy: Inzet natuurlijke vijanden tegen schildluis aulacaspis rosae
Contactpersoon Bestrijding van witte vlieg in de sierteelt
Contactpersoon Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen
Contactpersoon Acaricidenonderzoek roos
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding kuip & terrasplanten
Contactpersoon Waarnemingsmethoden echinothrips
Contactpersoon Uitwerken fytosainitair fonds
Contactpersoon Vóorkomen van uitval door knoprot bewaarfase hortensia
Contactpersoon Oplossen schilvlekjes bij elstar
Contactpersoon Waarschuwingssysteem echte meeldauw in zomerbloemen en vaste planten
Contactpersoon Voorkomen geel blad in zamioculcas
Contactpersoon Voorkomen en bestrijden van xyleborus in yucca
Contactpersoon Voorkomen botrytisaantasting na oogst
Contactpersoon Voorkomen blad, bloem, knopval
Contactpersoon Voorkomen bladval bij ficus benjamina
Contactpersoon Verticillium in sering
Contactpersoon Verminderen transportgevoeligheid kuipplanten
Contactpersoon Verbranding bladranden bij hortensia
Contactpersoon Uitval en groeiproblemen in zomerbloemen
Contactpersoon Uitval in bouvardia
Contactpersoon Uitbreiding praktijkproeven wolluis
Contactpersoon Uitbreiding gewasmetingen Makes Sense, GrowSense
Contactpersoon Uitbreiding geïntegreerde bestrijding in roos
Contactpersoon Trips in anthurium
Contactpersoon Toepassing van klei in potgronden
Contactpersoon Temperatuurintegratie planmatig telen begonia
Contactpersoon Temperatuurintegratie palmen
Contactpersoon Telen van Poinsettia bij laag energie verbruik
Contactpersoon Teeltsturing spathiphyllum
Contactpersoon Teeltfactoren op houdbaarheid van potchrysant
Contactpersoon Teeltbrochure hortensia
Contactpersoon Technologiefonds Tuinbouw: Afusant plugplant
Contactpersoon Technische ondersteuning EMGG
Contactpersoon Substraatteelt van vaste planten
Contactpersoon Stabiliteit kokosgruis
Contactpersoon Spintbestrijding rozenstek
Contactpersoon Spillenteelt seringen
Contactpersoon Sortimentsvergelijking kalanchoe
Contactpersoon Sortimentsvergelijking freesia 2006
Contactpersoon Sluipwespen tegen rupsen
Contactpersoon Slakkenschade, inventarisatie
Contactpersoon Slakkenbestrijding in cymbium
Contactpersoon Semi gesloten telen in roos
Contactpersoon Schimmelbestrijding in euphorbia
Contactpersoon Scheutuitloop startfase roos
Contactpersoon Rhizoctonia in chrysant
Contactpersoon Relatie temperatuur, energie en bloei bij bromelia
Contactpersoon Relatie bedrijfsstructuur en teeltplan
Contactpersoon Reinigen watergeefsystemen in de teelt van potplanten
Contactpersoon Productie paspoort roos
Contactpersoon Predatoren narcismijt
Contactpersoon Predatoren bemisia tabaci bij lage temperatuur
Contactpersoon Praktijkproef geïntegreerde gewasbescherming in freesia
Contactpersoon Populatieontwikkeling aaltjes in substraat bij roos
Contactpersoon Plantsensoren en modellering optimalisatie van bedrijfsvoering chrysant
Contactpersoon Plantdichtheid freesia
Contactpersoon Plaagbestrijding in zomerbloemen
Contactpersoon Pilot peatfree substraat
Contactpersoon Oriëntatie op toepassing mycorrhizaschimmels bij phalaenopsis
Contactpersoon Optimalisering semi-gesloten telen in roos
Contactpersoon Optimalisatie van de teelt van alchemilla en delphinium los van de ondergrond
Contactpersoon Optimalisatie toepassing hulpstoffen bij hortensia
Contactpersoon Optimalisatie lichtomstandigheden palmen
Contactpersoon Optimalisatie groei en bloei door verbetering N voorziening phalaenopsis
Contactpersoon Optimalisatie assimilatiebelichting bij ficus
Contactpersoon Optimale CO2 dosering chrysant
Contactpersoon Opstellen strategie beheersing wortelduizendpoot
Contactpersoon Oorzaak en bestrijding uitval moerplant
Contactpersoon Oorzaak en aanpak verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia
Contactpersoon Oogstpercentage bij celosia
Contactpersoon Ontwikkeling van Lure & Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland
Contactpersoon Ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem voor sering in containers
Contactpersoon Ontwikkeling van een biopesticide tegen trips en spint
Contactpersoon Ontwikkeling PCR toets 2 virus in cymbidium
Contactpersoon Ontwikkeling oogstrobot snijrozen
Contactpersoon Ontwikkeling en implementatie geïntegreerde gewasbescherming in zomerbloemen
Contactpersoon Ontsmetting teelt- en watergeefsysteem potplanten
Contactpersoon Onderzoek naar stuurbaarheid knopvorming en bloeitijdstip helleborus
Contactpersoon Onderzoek naar boterbloemluis
Contactpersoon Onderzoek effecten/economische haalbaarheid CO2 in teelt palmen
Contactpersoon Onderzoek effect van verkorten verduisteringsperiode potchrysant
Contactpersoon Nutrientenopname in weefselkweek
Contactpersoon Nieuwe virusproblematiek bij phalaenopsis
Contactpersoon Nachtbelichting en CO2-dosering bij op- en afkweek phalaenopsis
Contactpersoon N en P behoefte zomerbloemen, fase 2
Contactpersoon Multiplexdetectie van pathogenen in recirculerende systemen
Contactpersoon Muggenlarven in de sierteelt
Contactpersoon Moleculaire kwaliteitsdiagnostiek voor de rozenketen
Contactpersoon Misvormde groeipunten begonia
Contactpersoon Minder verbruik remstoffen hortensia
Contactpersoon Methodenontwikkeling
Contactpersoon Merkers voor detectie van afwijkingen in planten uit weefselkweek
Contactpersoon Meeldauw in zomerbloemen
Contactpersoon Literatuurstudie compacte plantenopkweek en teelt
Contactpersoon Licht en daglengte gypsophila
Contactpersoon Lange termijn effect toepassing verduisteringsscherm bij gerbera
Contactpersoon Langdurige bewaring van azaleastek
Contactpersoon Kwantificeren van prestaties van teeltmatten
Contactpersoon Kwaliteit uitgangsmateriaal freesia
Contactpersoon Koprot amaryllis
Contactpersoon Knopvorming snijhortensia
Contactpersoon Knopvorming hortensia
Contactpersoon Knoprot hydrangea
Contactpersoon Knolvoet in brassica
Contactpersoon Kansen voor conditionering bij chrysant
Contactpersoon Jaarrond teelt van lelies op goten
Contactpersoon Invloed van temperatuur einde teelt op houdbaarheid van cyclamen
Contactpersoon Invloed van silicium bij saintpaulia
Contactpersoon Invloed van CO2 op de groei en ontwikkeling van chrysantenrassen
Contactpersoon Invloed plantselectie op uniformiteit van lisianthus
Contactpersoon Invloed lichtsom en CO2 op groei en ontwikkeling van alstroemeria
Projectleider Invloed hulpstoffen effectiviteit pointsettia
Contactpersoon Invloed daglengte op freesia
Contactpersoon Invloed daglengte en belichting eenjarige zomerbloeiers
Contactpersoon Inventarisatie xanthomonas in anthurium
Contactpersoon Inventarisatie verspreiding wortelziekten in chrysant
Contactpersoon Inventarisatie uitval kalanchoe
Contactpersoon Inventarisatie problematische vrucht/voorvrucht combinaties bij zomerbloemen
Contactpersoon Inventarisatie grenzen van temperatuurintegratie
Contactpersoon Implementatie teeltstrategie potchrysant
Contactpersoon Houdbaarheid & voeding potchrysant
Contactpersoon Houdbaarheid poinsettia
Contactpersoon Houdbaarheid hydrangea
Contactpersoon Herbiciden bloemzaadteelt, vervolg
Contactpersoon Herbiciden bloemzaadteelt
Contactpersoon Haalbaarheid assimilatiebelichting bij gerbera
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek potchrysant 2004
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek potchrysant 2003
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2005
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2004
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2003
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2002
Contactpersoon Gebruikswaardeonderzoek kalanchoe 2004
Contactpersoon Gebruikswaarde onderzoek kalanchoe 2003
Contactpersoon Gebruikswaarde onderzoek freesia 2003
Contactpersoon Groeiregulatie bij primula aucalis
Contactpersoon Groeimodel kalanchoe
Contactpersoon Groeibeheersing ilex verticilla
Contactpersoon Groeiafwijkingen in saintpaulia
Contactpersoon Groeiafwijkingen hortensia
Contactpersoon Gewasopbouw roos
Contactpersoon Gereedschapskist water en nutriënten
Projectleider Geleide bestrijding duponchelia
Contactpersoon Geïntegreerde teelt chrysant
Contactpersoon Geïntegreerde teelt buitenbloemen
Contactpersoon Geïntegreerde groeiregulatie kuipplanten
Contactpersoon Geïntegreerde gewasbescherming chrysant
Contactpersoon Geïntegreerde gewasbescherming amaryllis
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding witte vlieg in gerbera
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding van trips in roos
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding in roos
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding in kuip- en terrasplanten
Contactpersoon Geïntegreerde beheersing valse meeldauw in zonnebloemen
Contactpersoon Geintegreerde bestrijding in roos
Contactpersoon Geintegreerde bestrijding chrysant, vervolg
Contactpersoon Geintegreerde bestrijding chrysant
Contactpersoon Geintegreerde bestrijding amaryllis
Contactpersoon Gebrek- en overmaatverschijnselen in lelie
Contactpersoon Geautomatiseerde niet-invasieve methode om kwaliteit rozen te meten
Contactpersoon Fytochroomtransformanten
Contactpersoon Freshline voor ontsmetting van bloemen en planten
Contactpersoon Fotosynthesemetingen phalaenopsis
Contactpersoon Fotosynthese onderzoek bij lelie
Projectleider Fosfaatbuffering eenjarige zomerbloeiers
Contactpersoon Fosfaatbeperking eenjarige zomerbloeiers
Contactpersoon Fasegestuurde rozenteelt
Contactpersoon Epidemiologie botrytis in pioen
Contactpersoon Energiebesparing poinsettia houdbaarheidsproef
Contactpersoon Energiebesparing door regelen op microklimaat
Contactpersoon Energiebesparing cyclamen
Contactpersoon Energiebesparing bij gewassen met een lage energiebehoefte
Contactpersoon Energie efficiënte temperatuurregistratie alstroemeria
Contactpersoon Emelten in zomerbloemen
Contactpersoon Electro-ontzouting van recirculatiewater
Contactpersoon Effecten van pesticiden op natuurlijke vijanden
Contactpersoon Effecten opvoeren assimilatielampen
Contactpersoon Effect WW behandeling op spint
Contactpersoon Effect van luchtbevochtiging en kaskoeling op bloemkwaliteit van chrysant
Contactpersoon Effect van belichting bij potanthurium
Contactpersoon Effect intensiteit assimilatiebelichting chrysant
Contactpersoon Effect groencompost op fusarium begonia
Contactpersoon Effect fosfaatreductie op andere (hoofdelementen) bij eenjarige zomerbloeiers
Contactpersoon Effect dag/nacht temperatuur bij phalaenosis
Contactpersoon Effect condities kwaliteit weefselkweek
Contactpersoon Economische haalbaarheid van belichting bij ficus
Contactpersoon EC luchtvochtigheid kalanchoe
Contactpersoon Dynamiek van stikstofopname bij cymbidium
Contactpersoon Duurzame productie kuipplanten
Contactpersoon Depositietechnieken chrysant
Contactpersoon Daglengte gypsophila
Contactpersoon Cultuurkoken amaryllis
Contactpersoon Corynespora in saintpaulia
Contactpersoon Consultancy witte bladeren amaryllis
Contactpersoon Consultancy virus alstroemeria
Contactpersoon Consultancy uitval lisianthuis
Contactpersoon Consultancy tipulidae bromelia
Contactpersoon Consultancy stikstofopname buitenbloemen
Contactpersoon Consultancy ramularia in zomerbloemen
Contactpersoon Consultancy perspectieven innovatie seringenteelt
Contactpersoon Consultancy oorzaak bladvergeling bij belichte potplanten
Contactpersoon Consultancy onderzoek naar invloed van omstandigheden bij afkweek en afleveren kuipplanten
Contactpersoon Consultancy onderzoek naar behandeling eenjarige zomerbloeiers in eindfase van teelt en tijdens afzet
Contactpersoon Consultancy methyljasmonaat tegen botrytis in roos
Contactpersoon Consultancy literatuurstudie CAM mechanisme bromelia
Contactpersoon Consultancy literatuurstudie bemesting potorchideen
Contactpersoon Consultancy kweekonderzoek nieuwe tripsroofmijt
Contactpersoon Consultancy invoering bestrijdingsmogelijkheden bladsprietkever
Contactpersoon Consultancy invloed bevloeiingsmat op N en P opname potplanten
Contactpersoon Consultancy inventarisatie uitval lisianthus
Contactpersoon Consultancy inventarisatie CO2 kalanchoë
Contactpersoon Consultancy inventarisatie bodemplagen groene en bonte potplanten
Contactpersoon Consultancy inventarisatie bloemrandjes cyclamen
Contactpersoon Consultancy groeibevorderende middelen bij anjer
Contactpersoon Consultancy generatieve teeltsturing lisianthus
Contactpersoon Consultancy evaluatie mobiele teeltsystemen roos
Contactpersoon Consultancy CO2 opname phalaenopsis
Contactpersoon Consultancy bloemverbranding snijhortensia
Contactpersoon Consultancy blauwverkleuring snij-anthurium
Contactpersoon Consultancy biologische bestrijding van trips in amaryllis
Contactpersoon Consultancy bestrijding echinotrips dieffenbacchia
Contactpersoon Consultancy analyse temperatuurwisselingen cymbidium
Contactpersoon Consultancy aardslakken in cymbidium
Contactpersoon Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie
Contactpersoon CO2 & fotosynthese cymbidium
Contactpersoon CO2 bij belichting alstroemeria
Contactpersoon CO2 bemesting en CAMmetabolisme kalanchoe
Contactpersoon CO2-opname profiel bij phalaenopsis
Contactpersoon CO2-dosering bij cymbidium
Contactpersoon Citruswolluis in potplanten
Contactpersoon Chemische bestrijding wolluis roos
Contactpersoon Botrytis in potplanten
Contactpersoon Botrytis in gerbera
Contactpersoon Bloemrandjes cyclamen
Contactpersoon Bloemknoppen trachelium
Contactpersoon Bloeisturing spathiphyllum
Contactpersoon Bloeisturing cymbidium
Contactpersoon Bloeiregulatie spathiphyllum
Contactpersoon Bloeiproblemen campanula
Contactpersoon Bladvlekken zomerbloemen
Contactpersoon Bladvlekken in zomerbloemen
Contactpersoon Bladverdroging bij roos na de oogst
Contactpersoon Bladval kuipplanten
Contactpersoon Bladranden snijhortensia
Contactpersoon Bladranden calathea
Contactpersoon Biologische bestrijding van bladluis
Contactpersoon Biologische bestrijding spint trips in anjer
Contactpersoon Biologische bestrijding slawortelboorder
Contactpersoon Biologische bestrijding palmzaadkever
Contactpersoon Biologische bestrijding opogona in palm
Contactpersoon Biologische bestrijding duponchelia
Contactpersoon Biologische bestrijding anthuriumtrips
Contactpersoon Bewaring vaste planten
Contactpersoon Bevorderen bladval ilex
Contactpersoon Bestrijding van narcismijt in amaryllis met de roofmijt amblyeius barkeri
Contactpersoon Bestrijding van myrothecium en fusarium in lisianthus
Contactpersoon Bestrijding orfelia in orchideen en anthurium
Contactpersoon Bestrijding fusarium foetens in begonia
Contactpersoon Bestrijding duponchelia fovealis
Contactpersoon Bestrijding bonenvlieg freesia
Contactpersoon Bestrijding aaltjes bij chrysant
Contactpersoon Bemesting en bloei kalanchoë
Contactpersoon Belichtingsstrategieën chrysant
Contactpersoon Belichtingsniveau en belichtingsduur in relatie tot voeding bij bromelia
Contactpersoon Belichtingsmogelijkheden bij eenjarige zomerbloeiers
Contactpersoon Belichting aster
Contactpersoon Beheersing van intrinsieke kwaliteit van potplanten
Contactpersoon Bedrijfsvergelijking temperatuur en houdbaarheid poinsettia
Contactpersoon Bedrijfsvergelijking kwaliteit en houdbaarheid freesia
Contactpersoon Bedrijfsvergelijking botrytis de lisianthusketen
Contactpersoon Bedrijfseconomisch beslismodel voor lichtniveau, belichtingsduur en kasttemperatuur bij de leliebroei
Contactpersoon Balans belichting gerbera
Contactpersoon Bacterierot phalaenopsis
Contactpersoon Autotoxiteit lisianthus
Contactpersoon Assimilatiebelichting roos
Contactpersoon Agrobacterium in aster
Contactpersoon Agribusinesspark Eelde
Contactpersoon Afvoer N & P van zomerbloemen gewassen
Contactpersoon Afkweek phalaenopsis na opkweek bij verschillende dag/nachttemperatuur
Contactpersoon Aanpak van het knelpunt bestrijding miljoenpoot in palmen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie