KNAW

Persoon

H. van Gent

Pagina-navigatie:

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Contactpersoon Consultancy: Vergelijking waterwaarden
Contactpersoon Formaline bij voorweken en wbb stengelaaltje
Contactpersoon Consultancy: Bemesting kerstdennen
Contactpersoon Consultancy: Bladvlekken in roos
Contactpersoon Consultancy: Bloeibevordering siergewassen
Contactpersoon Consultancy: Verbetering beworteling stekken
Contactpersoon Consultancy: Spirit en mirage plus tegen roest
Contactpersoon Consultancy: Inventarisatie Remote Sensing
Contactpersoon Consultancy: Zaadbehandeling met actives
Contactpersoon Consultancy: Electrolysewater
Contactpersoon CATT-behandeling uitgangsmateriaal
Contactpersoon Slakken
Contactpersoon Consultancy: Verbetering kwaliteit stek door PRF
Contactpersoon Teelt uit de grond boomkwekerij
Contactpersoon Consultancy: Chalara (zwarte voetrot) in skimmia
Contactpersoon Consultancy: Duurzaamheid levende kerstboom
Contactpersoon Consultancy: Invloed tijdelijk lage nutrientengehaltes
Contactpersoon Consultancy: Verkenning wortelluis
Contactpersoon Endogene ethyleenproductie
Contactpersoon Houtboorders in quercus
Contactpersoon Essenziekte
Contactpersoon Consultancy: Elsinoë schimmel
Contactpersoon Duurzaam telen omdat het loont
Contactpersoon Behandeling snoeiwonden
Contactpersoon Consultancy: Veredeling rozenonderstammen
Contactpersoon Consultancy: Sortimentskennisdag
Contactpersoon Consultancy: Varenrouwmug
Contactpersoon Wireless - optimaal watergeven
Contactpersoon Voorstudie resistente iepenklonen
Contactpersoon Voorstudie actualiseren KWIN
Contactpersoon Versnellen teelt stamrozen
Contactpersoon Vermeerdering quercus frainetto
Contactpersoon Topsterfte braeburn
Contactpersoon Sortimentsonderzoek vaste planten
Contactpersoon Slakkenschade, inventarisatie
Contactpersoon Optimalisatie nutrienten
Contactpersoon Ontwikkeling lokstof taxuskever
Contactpersoon Duurzame aanpak schimmelziekten
Contactpersoon Consultancy: ULO-bewaring zaden
Contactpersoon Consultancy : Platanenziekte op de kwekerij
Contactpersoon Consultancy: Buxusbladgalmug
Contactpersoon Consultancy: Bladrandjes prunus laurocerasus
Contactpersoon Consultancy: Beheersen pottemperatuur
Contactpersoon Consultancy: Bastknobbels
Contactpersoon Biologische bestrijding spint in roos
Contactpersoon Biologisch bedrijf op veengrond
Contactpersoon Bestrijding schildluizen
Contactpersoon Beheersing levermos in containers
Contactpersoon Autochtoon uitgangsmateriaal bosplantsoen
Contactpersoon Plaagbestrijding met natuurlijke vijanden
Contactpersoon Consultancy: Bladval in prunus laurocerasus
Contactpersoon Consultancy: Fosfaatbemesting vaste planten
Contactpersoon Weegsystemen beregenen PCT
Contactpersoon Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker
Contactpersoon Voorstudfie organische stofmanagement op duinzand
Contactpersoon Voorbereiding brede weersverzekering
Contactpersoon Verduurzamen teelt bos & haagplantsoen
Contactpersoon Verbetering waterkwaliteit
Contactpersoon Tegengaan van bodemmoeheid
Contactpersoon Sortimentsonderzoek siergegewassen
Contactpersoon Inventarisatie spechtschade
Contactpersoon Innovatie onkruidbestrijding vollegrond
Contactpersoon Implementatie geïntegreerde gewasbescherming
Contactpersoon Consultancy: Vertakking sierheesters
Contactpersoon Consultancy: ULO tegen insecten
Contactpersoon Consultancy: Uitval pachysandra
Contactpersoon Consultancy: Toetsen feromoon gleditsiagalmug
Contactpersoon Consultancy: Toepassing grasstroken onder laanbomen
Contactpersoon Consultancy: Milieubelasting basamid
Contactpersoon Consultancy: Hagelschade laanbomen
Contactpersoon Bevorderen vertakking sierheesters
Contactpersoon Bestrijding verticillium
Contactpersoon Bestrijding valse meeldauw
Contactpersoon Bestrijding schimmels met UV
Contactpersoon Automatisering diktemeting
Contactpersoon Aaltjesbestrijding vollegrond
Contactpersoon Ethyleenschade vruchtbomen, vervolg
Contactpersoon Consultancy: Financiële onderbouwing vorstschade
Contactpersoon Consultancy: Screening prunus op Xanthomonas
Contactpersoon Verbetering bewaring rozenstruiken
Contactpersoon Quick response systems
Contactpersoon Bochure vaste planten openbaar groen
Contactpersoon Waterbergingssystemem
Contactpersoon Waarschuwingssysteem roest
Contactpersoon Vertakken vruchtbomen, alternatief promalin
Contactpersoon Uitlopen oculaties appel
Contactpersoon Tripsbestrijding
Contactpersoon Toepassing mycorrhizae
Contactpersoon Sturing rhododendron en pieris
Contactpersoon Staminjectie laanbomen
Contactpersoon Sortimentsonderzoek hydrangea
Contactpersoon Slakken in waterplanten
Contactpersoon Schoning boomzaden
Contactpersoon Schadelijke galmuggen
Contactpersoon Schade eikestammen
Contactpersoon Robotisering laanboomteelt
Contactpersoon Robotisering
Contactpersoon Protocol vochtvoorziening
Contactpersoon Preventie en bestrijding vruchtboomkanker
Contactpersoon Optimaliseren winterstek rozen
Contactpersoon Onkruidbestrijding laanbomenteelt klei
Contactpersoon Onderstammen appel/peer
Contactpersoon Onderhoudsarme beplanting
Contactpersoon Onderdrukken zaadonkruiden
Contactpersoon Natuurvriendelijke oevers
Contactpersoon Mycorrhizae in PCT
Contactpersoon Moerasfilters
Contactpersoon Middelenonderzoek taxuskever
Contactpersoon Meikever engerling
Contactpersoon MA-verpakking en vulmiddel
Contactpersoon KWIN boomkwekerij
Contactpersoon Kwaliteitsnormen groencompost
Contactpersoon Kroeskop in rozen
Contactpersoon Knolrot in waterlelie
Contactpersoon Inventarisatie natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
Contactpersoon Innovatieve teelt bos- en haagplantsoen
Contactpersoon In-vitro toets compatibiliteit
Contactpersoon Implementatie waarschuwingssysteem valse meeldauw
Contactpersoon Hergroei gespoelde vaste planten
Contactpersoon Hagelschotziekte in prunus
Contactpersoon Groeiremming vaste planten
Projectleider Groeibeheersing klimplanten
Contactpersoon Geurstof appelbladgalmug
Contactpersoon Geintegreerde gewasbescherming
Contactpersoon Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Contactpersoon Fusarium in Stek
Contactpersoon Filmcoating zaden kiemplanten
Contactpersoon Ethyleenschade vruchtbomen
Contactpersoon Erkenning toelatingsonderzoek
Contactpersoon Biologische grondontsmetting
Contactpersoon Bevorderen natuurlijke vijanden
Contactpersoon Bestuiving besheesters
Contactpersoon Bestrijding voetrot
Contactpersoon Bestrijding Japanse vlieg
Contactpersoon Bestrijding buxustopmijt
Contactpersoon Bestrijding bladrollers
Contactpersoon Beheersing valse meeldauw in rozen
Contactpersoon Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen
Contactpersoon Alternatief kluiten sierheesters en coniferen
Contactpersoon Afharden vruchtbomen
Contactpersoon Aangepaste gebruiksnormen bemesting
Contactpersoon Water en kwaliteit
Contactpersoon Vanggewassen laanbomen
Contactpersoon Toekomst iep
Contactpersoon Taksterfte coniferen
Contactpersoon Taksterfte buxus
Contactpersoon Stikstof- en fosfaatopname
Contactpersoon Sortimentsonderzoek sierheesters, coniferen en vaste planten
Contactpersoon Remming bloemknopontwikkeling
Contactpersoon Pear decline
Contactpersoon Naamlijsten
Contactpersoon Naamgeving
Contactpersoon Monitoren bloeitijdstippen
Contactpersoon MA-verpakkingen
Contactpersoon Herbicidenonderzoek
Contactpersoon Geïntegreerde bestrijding trips
Contactpersoon Doorbreken winterrust
Contactpersoon Detectie Agrobacterium tumefaciens in grond
Contactpersoon Demo appel op M8
Contactpersoon Consultancy en dienstverlening
Contactpersoon Bruin verkleuren oculaties
Contactpersoon Bodemvruchtbaarheid
Contactpersoon Bevorderen nuttige organismen
Contactpersoon Bestrijding lindebladwesp
Contactpersoon Bestrijding bamboemijt
Contactpersoon Beheersing echte meeldauw
Contactpersoon 1-MCP tegen ethyleenschade
Contactpersoon Beheersing Pytophthora ramorum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie