KNAW

Persoon

Prof.dr.ir. P.F.M. (Piet) Verdonschot

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Projectleider HELOFYT: naar een duurzame kosteneffectieve nutriëntenvanger zonder ruimtebeslag
Projectleider Beekdalbreed Hermeanderen. Winst in ecologische waterkwaliteit door innovatieve sturing op hydromorfologie in beeksystemen
Onderzoeker Natuurkwaliteit zoete wateren: Toetsing ontwerpersconcepten voor zoet-zout, hermeandering
Onderzoeker Relatie tussen muggen en knuttenoverlast en aanleg van nieuwe natte natuur en praktische instrumenten ontwikkelen om overlast
Onderzoeker Kennis voor Index Natuur en Landschap
Onderzoeker Natuurontwikkeling en ?inrichting
Onderzoeker Natuurdoelen en klimaatverandering
Onderzoeker Ecologische condities voor Natura 2000 en de EHS
Projectleider Adaptive strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems (REFRESH) EU-KP7
Projectleider Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery (WISER)
Projectleider Uitbreiding concept rapportage muggen en knutten
Projectleider Muggen- en knuttenproblematiek in het Groene Hart
Projectleider Graadmeters kwaliteit en condities voor zoet water
Onderzoeker Ecologische veerkracht
Onderzoeker Stroomlijning natuurdoelen in EHS-gebieden en KRW
Onderzoeker Natuurdoelen en klimaatverandering
Projectleider DSS Aquatisch rendement van waterbeheermaatregelen in beken en sloten
Projectleider PLONS - Onderzoek Ecologisch Functioneren Nederlandse Sloten
Projectleider Grondwaterkwantiteit en –kwaliteit in relatie tot het aquatische ecosysteem
Projectleider Steekmuggenoverlast Schiermonnikoog in 2007
Projectleider Steekmuggenoverlast op Schiermonnikoog in 2007
Projectleider Kaart aquatische natuur
Projectleider Internationale workshop "setting nutrient standards for the WaterFramework Directive" op 11/12 oktober 2007
Projectleider (A)biotische randvoorwaarden ZGET/GET, MEP/GEP
Projectleider Ecologische modellering
Onderzoeker KB-01-007 Speerpunt 1: Veerkracht
Projectleider Voorbereiding NB 08 Kaart aquatische natuur
Projectleider Eurolimpacs
Projectleider European Project to Evaluate Impacts of Global Change on Freshwater Ecosystems (EUROLIMPACS)
Onderzoeker Natuur in de Verdringingsreeks
Onderzoeker Koppeling van het Landelijk Meetnet Flora Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF M&N) aan internationale meetnetten
Projectleider Afstemming Natuurwaarde graadmeter in zoet water op Kader Richttlijn Water (KRW)
Projectleider Exoten in Nederlandse aquatische ecosystemen: rol, ontwikkelingen en sturing.
Projectleider Klimaatverandering en aquatische biodiversiteit
Co-promotor The myth of communities. Determining ecological quality of surface waters using macroinvertebrate community patterns
Projectleider EUROLIMPACS
Projectleider Naar streefbeelden voor natuur, landschap en ruimtegebruik in Nederlandse Rivierengebied met ruimte voor water, inhoud en organisatie van transities
Onderzoeker Verfijning en automatisering cenotypologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie