KNAW

Prof.dr. J.M. Bensing
Persoon

Prof.dr. J.M. Bensing

Lopende onderzoeksactiviteiten

(de meest recente activiteit is bovenaan geplaatst)
Promotor Balancing explicit with general information and realism with hope
Projectleider Het effect van overeenstemming over de behandeling tussen arts en patiënt op de genezing van aspecifieke lage rugpijn
Projectleider Het versterken van de nationale en internationale infrastructuur voor onderzoek naar klinische communicatie
Projectleider Het placebo-effect in medische communicatie
Projectleider Van Cue naar Concern: de rol van het verbale en non-verbale gedrag
Projectleider Net of ik zelf niks kan! Onderzoek naar beleid, praktijk en voorkeuren
Promotor Preparing for breast cancer genetic counselling: Web-based education for counselees
Projectleider Stimuleren van zelfmanagement bij irritable bowel syndrome (IBS) door web-based interactieve technologie
Projectleider Tabula Rasa: naar een beter begrip van de therapietrouw: onderzoek en systematische analyse van bestaande databases en literatuur
Projectleider Situationele feedback bij chronische pijn
Projectleider VOICE Verpleegkundigen-Ouderen In Chemotherapie
Projectleider Vermoeidheid: determinanten, beloop en zorg
Promotor De invloed van communicatie op het reproduceren van informatie door oudere patiënten met kanker
Projectleider Psychosociale en psychobiologische factoren bij coping met betrekking tot chronische ziekte
Promotor Voorbij de goede intenties: effectiviteit van gedragsinterventie bij screen-detected type 2 diabetici
Projectleider De effectiviteit van situationele feedback bij zelfmanagement van lage rugpijn met gebruik van innovatieve communicatietechnologie
Projectleider Programmadossier Tweede evaluatie Wet Orgaan Donatie (WOD)
Projectleider Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief
Projectleider Video-onderzoek bij huisartsen
Promotor De werkbelasting bij huisartsen door psychische problemen van patiënten
Projectleider Het zoeken van hulp bij de huisartenpraktijk mbt gedrags- en emotionel problemen van kinderen en adolescenten
Onderzoeker Werk en gezondheid in de huisartsenpraktijk
Projectleider Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van stress-gerelateerde neurasthenie: effectiviteit en haalbaarheid van een systematische interventie door maatschappelijk werkers in de eerstelijns gezondheidszorg
Projectleider Communicatie en rolafbakening in de kinderoncologie : Een onderzoek vanuit verschillende perspectieven naar beleid, voorkeur en praktijk
Projectleider Communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten met kanker
Promotor Depression in dementia. Development and testing of a nursing guideline
Projectleider From intention to performance: teaching adequate communication in medical education
Promotor Proactive Coping and Successful Aging
Projectleider Communicatie tijdens genetische counseling bij erfelijke kanker
Projectleider Ervaren gezondheid, morbiditeit en zorggebruik bij vrouwen
Projectleider Contextwerking in de geneeskunde
Promotor Multi-Sensory Stimulation in 24-h Dementia Care. Effects of snoezelen on residents and caregivers
Projectleider Huisarts-patiëntcommunicatie
Promotor Psychische problemen en stoornissen bij kinderen
Promotor Couples dealing with multiple sclerosis: a diary study examining the effects of spousal interactions on well-being

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie