KNAW

Publication

Hoe ons Nederland een groen hart kreeg en het ook weer verloor (2006)

.
Pagina-navigatie:
Title Hoe ons Nederland een groen hart kreeg en het ook weer verloor
Published in Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden = BMGN : Low Countries Historical Review, Vol. 121, No. 4, p.753-770. ISSN 0165-0505.
Author Kooij, P.
Date 2006
Reference(s) regionale planning, landschap, agrarische geschiedenis, groene hart, veenweiden, Landgebruiksplanning, Geschiedenis (algemeen), regional planning, landscape, agricultural history, groene hart, peat grasslands, Land Use Planning, History (General)
Language Dutch
Type Article
Abstract Het Groene Hart als ultiem symbool van de schoonheid van het Nederlandse en Hollandse polderlandschap heeft maar tien jaar bestaan. Vanaf de jaren 1960 zijn planologen en politici begonnen met de constructie van dit beeld, dat omstreeks het midden van de jaren 1990 compleet en algemeen aanvaard was. Waarschijnlijk met ingang van 2005 is de helderheid van het beeld van het Groene Hart aanmerkelijk vertroebeld aan het raken
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/350485
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-350485
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation