KNAW

Publicatie

Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en... (2007)

.
Pagina-navigatie:
Titel Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie
Auteur Lototskaya, A.A.; Verdonschot, R.C.M.; Verdonschot, P.F.M.; Klostermann, J.E.M.
Datum 2007
Trefwoord(en) klimaatverandering, klimaatfactoren, milieueffect, temperatuur, waterlopen, regelingen, waterbeheer, fauna, flora, nederland, integraal waterbeheer, aquatische ecologie, beekdalen, climatic change, climatic factors, environmental impact, temperature, streams, regulations, water management, fauna, flora, netherlands, integrated water management, aquatic ecology, brook valleys
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalyseerd. Hierbij is aandacht voor het functioneren van watersystemen en de door de Kaderrichtlijn Water gestelde ecologische, hydromorfologische en chemische waterkwaliteitseisen. Met behulp van een literatuurstudie en expert judgement is inzicht gegeven in de effecten van de klimaatverandering op neerslag en temperatuur, de doorwerking in het ecosysteem van beken en beekdalen en de gevolgen voor de KRW maatlatten en maatregelen
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/358768
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-358768
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie