KNAW

Publication

Effecten van fosfaatoverschotten op gras- en bouwland op... (2008)

.
Pagina-navigatie:
Title Effecten van fosfaatoverschotten op gras- en bouwland op langere termijn : stand van zaken 2007
Author Ehlert, P.A.I.; Middelkoop, van J.C.; Salm, van der C.; Dekker, P.H.M.
Date 2008
Reference(s) landbouwgrond, fosfaat, bodemwater, uitspoelen, kunstmeststoffen, graslanden, fosfaatuitspoeling, bouwland, Bodemvruchtbaarheid, Bodemchemie, agricultural land, phosphate, soil water, leaching, fertilizers, grasslands, phosphate leaching, arable land, Soil Fertility, Soil Chemistry
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Het gebruik van fosfaat op gras- en bouwland staat volop in de belangstelling nu het stelsel van gebruiksnormen in 2006 van kracht geworden is. Het voornemen om per 2015 evenwichtsbemesting in te voeren, heeft geleid tot maatschappelijke onrust. In dit rapport worden observaties besproken die gebaseerd zijn op uitvoerige meetprogramma’s voor fosfaat op veeljarige veldproeven op grasland en bouwland. Bij de proeven worden de mogelijke gevolgen van evenwichtsbemesting op de lange termijn voor opbrengst, kwaliteit, verdeling van fosfaatfracties in de bodem en fosfaatuitspoeling vastgesteld. Dit rapport geeft de stand van zaken van de periode 2002-2007 op basis van beschikbare gegevens
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/366630
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-366630
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation