KNAW

Publication

Dieren spreken niet voor zichzelf (2008)

.
Pagina-navigatie:
Title Dieren spreken niet voor zichzelf
Published in V-focus, Vol. 5, No. 2, p.4-5. ISSN 1574-1575.
Author Bos, A.P.; Leenstra, F.R.; Greef, de K.H.
Date 2008
Reference(s) dierhouderij, dierenwelzijn, onderzoeksinstituten, ethiek, begrippen, wetenschappelijk onderzoek, Ethiek, bio-ethiek, Gezondheid en welzijn van dieren, animal husbandry, animal welfare, research institutes, ethics, concepts, scientific research, Ethics, Bioethics, Animal Health and Welfare
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract I.v.m. met de vraag van het ministerie aan ASG een wetenschappelijk overzicht van de welzijnsproblemen in de veehouderij op te stellen en daarbij prioriteiten voor te stellen voor de aanpak van problemen, wordt hier ingegaan op de vraag wie bepaalt wat goed dierenwelzijn is. In maatschappelijk beladen discussies wordt vaak van de wetenschap het verlossende woord verwacht, maar de vraag is of dat wel terecht is.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/367767
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-367767
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation