KNAW

Publication

Risicoanalyse bij hergebruik van baggerslib in de landbouw (2008)

Pagina-navigatie:
Title Risicoanalyse bij hergebruik van baggerslib in de landbouw
Published in Bodem, Vol. 18, No. 5, p.16-18. ISSN 0925-1650.
Author Kamp, J.A.L.M.; Middelkoop, van J.C.; Meijer, G.A.L.; Romkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.
Date 2008
Reference(s) bagger, afvalhergebruik, landbouwgronden, bodemkwaliteit, Bodemkunde (algemeen), dredgings, waste utilization, agricultural soils, soil quality, Soil Science (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Het Friese veenweidegebied kent een grote baggeropgave. Om optimaal hergebruik van bagger mogelijk te maken is in kaart gebracht of er sprake is van risico's bij hergebruik van bagger in de landbouw. Hergebruik blijkt goede mogelijkheden te hebben, zoals voor ophoging van landbouwpercelen en kaden. Het nieuwe besluit bodemkwaliteit biedt voldoende ruimte om dat te doen
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/371425
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-371425
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation