KNAW

Publication

Waar komen plagen vandaan? (2008)

.
Pagina-navigatie:
Title Waar komen plagen vandaan?
Published in Natuur als Bondgenoot. ISBN 9789073196490.
Author Lenteren, van J.C.
Date 2008
Reference(s) plantenplagen, gewasbescherming, plagenbestrijding, chemische bestrijding, biologische bestrijding, Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen), plant pests, plant protection, pest control, chemical control, biological control, Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Language Dutch
Type Book part
Publisher Stichting BWM
Abstract Het zijn meestal ‘saaie’ gewassen waarin natuurlijke vijanden zich niet prettig voelen. Kortom: de mens organiseert een gigantische picknick voor vegetarische insecten en maakt het juist onaantrekkelijk voor de natuurlijke vijanden van die insecten. Behalve ‘monocultuur’ zijn er nog enkele andere belangrijke oorzaken van plagen. Zo slepen we onze gewassen over de hele wereld. Het lijkt logisch dat je probeert om de plaagsoorten niet mee te slepen. Toch is dat in het verleden vaak gebeurd, toen men simpelweg niet wist waardoor plagen werden veroorzaakt
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/375189
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-375189
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation