KNAW

Publicatie

Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. II.Jaarfluctuaties... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Titel Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. II.Jaarfluctuaties in sleutelfactoren in laagveensloten
Auteur Loeb, R.; Verdonschot, P.F.M.
Datum 2009
Trefwoord(en) sloten, zoetwaterecologie, waterkwaliteit, eutrofiëring, zuurstof, veengebieden, nederland, herstel, macrofauna, noordwest-overijssel, ditches, freshwater ecology, water quality, eutrophication, oxygen, peatlands, netherlands, rehabilitation, macrofauna, noordwest-overijssel
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. Dit rapport beschrijft onderzoek dat gedaan is naar mogelijke sleutelfactoren voor aquatisch ecologische kwaliteit in laagveensloten. Het onderzoek is uitgevoerd in vier deelgebieden in de Wieden, die in een gradiënt van sterke beïnvloeding (eutrofiëring) naar een meer natuurlijke situatie lagen. Gedurende het jaar zijn vier meerdaagse zuurstofmetingen per sloot uitgevoerd. Hieruit bleek dat de zuurstofconcentraties vooral aan de bodem erg laag konden worden, ongeacht de mate van eutrofiëring. Oorzaak hiervan was temperatuurstratificatie, die in de meeste sloten gedurende het grootste deel van het jaar zeer frequent optrad. Vervolgonderzoek naar de precieze invloed van deze stratificatie op de macrofauna in de sloot wordt aanbevolen
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/377481
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-377481
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie