KNAW

Publication

Bodemweerbaarheid : minder Rhizoctonia-aantasting door... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Title Bodemweerbaarheid : minder Rhizoctonia-aantasting door aanwezigheid van bodembacteriƫn
Published in Ekoland, Vol. 29, No. 3, p.18-19. ISSN 0926-9142.
Author Postma, J.; Schilder, M.T.
Date 2009
Reference(s) biologische landbouw, ziektebestrijdende teeltmaatregelen, rhizoctonia, bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, Ecologische landbouw, Plant- en gewasbescherming (algemeen), organic farming, cultural control, rhizoctonia, soil fertility, soil suppressiveness, Plant and Crop Protection (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Bodemgebonden gewasbelagers zijn een belangrijke bedreiging voor de teelt van gezonde gewassen. Nematoden, schimmel- en bacterieziekten kunnen veel schade doen aan gewassen en zijn bovendien veelal moeilijk te bestrijden. De gangbare landbouw heeft de beschikking over een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen, maar dit geldt niet voor biologische telers. Die sturen aan op bodemgezondheid en op een evenwichtig bodemleven
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/378056
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-378056
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation