KNAW

Publicatie

Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Titel Enquête beek(dal)herstelprojecten 2004-2008 : evaluatie van beekherstel over de periode 1960-2008 en analyse van effecten van 9 voorbeeldprojecten
Auteur Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.; Knegtel, R.M.A.; Lototskaya, A.A.
Datum 2009
Trefwoord(en) waterkwaliteit, vissen, waterlopen, herstel, aquatische ecologie, macrofauna, beekdalen, noord-brabant, water quality, fishes, streams, rehabilitation, aquatic ecology, macrofauna, brook valleys, noord-brabant
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting Een beek(dal)herstelenquête is uitgevoerd onder regionale water- en terreinbeheerders om de actuele toestand van beek en beekdalherstel in Nederland te beschrijven (over de afgelopen 5 jaar), de effectiviteit van die maatregelen en bijhorende leerpunten in beeld te brengen. Uit de genomen maatregelen blijkt dat beekherstel verschuift naar een meer beekdalbrede benadering. De evaluatie van de projecten laat zien dat effecten vaak pas na een paar jaar optreden, hetgeen implicaties heeft voor het tijdstip waarop evaluatie plaatsvindt (vaak binnen 3 jaar) als ook de termijn waarop bepaalde doelen gehaald moeten worden (bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water). Uit alle ervaringen zijn 10 faalfactoren en 10 succesfactoren gedestilleerd. De monitoring betreft de gebieden: Rodebeek - Mindergangelt; Vloedgraaf; Hemelbeek; Groote Molenbeek Tienray; Groote Beerze (Middelbeers); Keersop; Tongelreep; Hierdense beek; Anreper Ruimsloot
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/378127
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-378127
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie