KNAW

Publicatie

Kennissysteem voor het bepalen van effecten van brongerichte... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Titel Kennissysteem voor het bepalen van effecten van brongerichte maatregelen op de uitspoeling van N en P naar grond- en oppervlaktewater : bijdrage maatregelen WB21 aan de realisatie van de KRW
Auteur Os, van E.A.; Noij, I.G.A.M.; Bakel, van P.J.T.; Winter, de W.P.; Bolt, van der F.J.E.
Datum 2009
Trefwoord(en) bodemchemie, stikstof, fosfor, oppervlaktewater, modellen, fosfaatuitspoeling, nitraatuitspoeling, agrohydrologie, Waterkwaliteit, soil chemistry, nitrogen, phosphorus, surface water, models, phosphate leaching, nitrate leaching, agrohydrology, Water Quality
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting KIS-Hydrometra is een kennissysteem om de effecten van brongerichte en hydrologische maatregelen op de uitspoeling van N en P naar het oppervlaktewater te bepalen. Maatregelen zijn geordend op hun werking en in factsheets eenduidig beschreven en zijn toepasbaar op het agrarisch bedrijf. Factoren en rekenregels zijn bepaald om het effect op N en P uitspoeling over een gemiddelde periode van 2015-2030 te berekenen. Resultaten worden weergegeven per gebied in een kaart, grafiek of tabel. KIS-Hydrometra is een basisinstrument dat verder uitgebouwd kan worden. KIS-Hydrometra staat op internet en daar kan gebruiker zelf effecten berekenen http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Water+en+Klimaat/Integraal+Waterbeheer/KIS-Hydrometra/
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/382369
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-382369
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie