KNAW

Publication

Nulmeting van larven en poppen van steekmuggen in de... (2009)

.
Pagina-navigatie:
Title Nulmeting van larven en poppen van steekmuggen in de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg : monitoring 2008
Author Verdonschot, P.F.M.
Date 2009
Reference(s) anopheles, culicidae, culiseta, culex, aedes, monitoring, landgebruiksplanning, regionale planning, waterbeheer, nederland, drenthe, Zoetwaterecologie, anopheles, culicidae, culiseta, culex, aedes, monitoring, land use planning, regional planning, water management, netherlands, drenthe, Freshwater Ecology
Type Report
Publisher Alterra
Abstract Samenvattend leidt de monitoring van larven en poppen van steekmuggen rondom de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg in de periode mei-oktober 2008 tot de conclusie dat er momenteel geen sprake is van het optreden van eventuele overlast van steekmuggen. De mogelijke broedlocaties zijn spaarzaam in het gebied aanwezig en de daarin voorkomende steekmuggen zijn veelal laag in aantal. De larven en poppen van huissteekmuggen (Culex en Culiseta (Culiseta)) zijn het meest talrijk aanwezig in de herinrichtingsgebieden. Ze zijn van juni tot en met september aangetroffen. Na herinrichting kan de groep van huisteekmuggen mogelijk in aantal toenemen. De larven en poppen van moerassteekmuggen (Aedes en Culiseta (Culicella)) zijn op enkele geïsoleerde plekken in hogere aantallen aangetroffen, maar op de meeste locaties weinig. Larven en poppen van deze groep zijn alleen in de maanden mei en juni aangetroffen. Na herinrichting kan deze groep mogelijk juist in de voorjaarssituatie in aantal toenemen. De larven en poppen van de malariamuggen (Anopheles) zijn in redelijke aantallen in permanente wateren verzameld. De groep is in het gebied in de maanden juni tot en met oktober aangetroffen. Na herinrichting verdwijnen een aantal sloten en watergangen waarmee deze groep waarschijnlijk in aantal zal terug lopen in het gebied.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/382803
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-382803
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation