KNAW

Publicatie

Duurzame resistentie tegen Phytophthora: DuRPh, een update (2010)

.
Pagina-navigatie:
Titel Duurzame resistentie tegen Phytophthora: DuRPh, een update
Gepubliceerd in Gewasbescherming, Vol. 41, No. 3, p.119-122. ISSN 0166-6495.
Auteur Haverkort, A.J.; Boonekamp, P.M.; Struik, P.C.; Visser, R.G.F.
Datum 2010
Trefwoord(en) aardappelen, phytophthora infestans, genetisch bepaalde resistentie, genetische modificatie, solanum, resistentieveredeling, cisgenese, Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen), potatoes, phytophthora infestans, genetic resistance, genetic engineering, solanum, resistance breeding, cisgenesis, Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Taal Nederlands
Type Contribution to periodical
Samenvatting In het project DuRPh van Wageningen UR worden bestaande aardappelrassen door middel van cisgenese en stapeling van R-genen resistent gemaakt tegen de aardappelziekte. In dit artikel worden de principes van DuRPh uitgelegd en de aanpak en eerste resultaten gepresenteerd.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/392606
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-392606
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie