KNAW

Publication

Natuur voor iedereen; participeren, investeren en profiteren (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Natuur voor iedereen; participeren, investeren en profiteren
Author Hendriks, C.M.A.; Geijzendorffer, I.R.; Teeffelen, van A.J.A.; Hermans, C.M.L.; Kwakernaak, C.; Opdam, P.F.M.; Vellinga, P.
Date 2010
Reference(s) natuurbescherming, biodiversiteit, ecologische hoofdstructuur, ecosysteemdiensten, natuurbeleid, Natuurbeheer (algemeen), nature conservation, biodiversity, ecological network, ecosystem services, nature conservation policy, Nature Management (General)
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra Wageningen UR
Abstract Het huidige natuurbeleid, en met name het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), kan als een succes worden beschouwd. Bijzondere natuurgebieden worden beschermd tegen voortschrijdende verstedelijking, industrialisering en intensivering van de landbouw. De Ecologische Hoofdstructuur wordt scherp begrensd en economische activiteiten en menselijke invloeden worden beperkt. Hoewel het beleid op veel plaatsen heeft geleid tot natuurbehoud en natuurherstel, is de achteruitgang van de biodiversiteit er echter geen halt mee toegeroepen. Met dit essay willen we een bijdrage leveren aan de discussie over een mogelijk nationaal raamwerk voor ecosysteemdiensten, en hoe dit in de praktijk zou kunnen werken.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/395380
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-395380
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation