KNAW

Publication

Natuur voor iedereen; participeren, investeren en profiteren (2010) Open access

Pagina-navigatie:
Title Natuur voor iedereen; participeren, investeren en profiteren
Author Hendriks, C.M.A.; Geijzendorffer, I.R.; Teeffelen, van A.J.A.; Hermans, C.M.L.; Kwakernaak, C.; Opdam, P.F.M.; Vellinga, P.
Date 2010
Reference(s) Centrum Bodem - Bodemchemie en Natuur, Centrum Landschap, Centrum Landschap - Dynamiek Ruimtegebruik, Centrum Landschap - Ecologische Netwerken, Centrum Water en Klimaat - Climate Change, Centrum Water en Klimaat - Integraal Waterbeheer, Leerstoelgroep Aardsysteemkunde, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra Wageningen UR
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/395380
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-395380
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation