KNAW

Publication

Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar? (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Biogas uit bermmaaisel : duurzaam en haalbaar?
Author Ehlert, P.A.I.; Zwart, K.B.; Spijker, J.H.
Date 2010
Reference(s) wegbermen, grassen, maaien, vegetatie, biogas, compostering, duurzaamheid (sustainability), zware metalen, nederland, co-vergisting, groningen, fermentatie, digestaat, biobased economy, Bio-energie, roadsides, grasses, mowing, vegetation, biogas, composting, sustainability, heavy metals, netherlands, co-fermentation, groningen, fermentation, digestate, biobased economy, Bioenergy
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra
Abstract In het kader van het Groningse project 'Een schone berm geeft energie!' heeft Alterra de duurzaamheid en haalbaarheid van de vergisting van bermmaaisel tot biogas onderzocht. Van drie provinciale wegen in de provincie Groningen is de vegetatie en de kwaliteit gemonitord en werd in het voor- en najaar maaisel verzameld. Het maaisel werd vergist in een praktijkinstallatie. De duurzaamheid van vergisting van bermmaaisel is vergeleken met de huidige verwerkingsmethode door compostering. De samenstelling van bermmaaisel doorstaat niet in alle gevallen de milieutoets voor covergistingsmaterialen. Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar energieproductie, de besparing op broeikasgassen en de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost. Over de financiƫle aspecten van de vergisting bestaan veel onzekerheden
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/399131
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-399131
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation