KNAW

Publication

Hoe kwetsbaar zijn onze waterecosystemen voor klimaatverandering (2010)

.
Pagina-navigatie:
Title Hoe kwetsbaar zijn onze waterecosystemen voor klimaatverandering
Published in H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling, Vol. 43, No. 14/15, p.27-29. ISSN 0166-8439.
Author Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.
Date 2010
Reference(s) ecosystemen, klimaatverandering, oppervlaktewater, aquatische ecosystemen, gevoeligheidsanalyse, veerkracht van de natuur, Aquatische ecologie, ecosystems, climatic change, surface water, aquatic ecosystems, sensitivity analysis, resilience of nature, Aquatic Ecology
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Inmiddels bestaat consensus over de te verwachten veranderingen in het klimaat in het noordwesten van Europa. Met hogere temperaturen, nattere winters en drogere zomers met incidentele extreme neerslagperioden is de doorwerking van klimaatverandering op processen in oppervlaktewateren beoordeeld. Deze beoordeling is vertaald in effecten door de gevoeligheid en natuurlijkheid per watertype te bepalen. Deze aanpak leidde tot inzicht in de kwetsbaarheid van watertypen voor klimaatverandering. Deze kwetsbaarheid is vervolgens in opdracht van het ministerie van LNV op ruimtelijke schaal uitgewerkt voor heel Nederland. Adaptatiemaatregelen moeten de weerstand en veerkracht van wateren vergroten en zodoende klimaatverandering mitigeren.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/400387
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-400387
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation