KNAW

Publication

Gewasbescherming in goede aarde : Terugblik op de... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Gewasbescherming in goede aarde : Terugblik op de KNPV-najaarsbijeenkomst, 8 december 2010, Wageningen
Published in Gewasbescherming, Vol. 42, No. 1, p.9-10. ISSN 0166-6495.
Author Postma, J.; Os, van G.J.; Molendijk, L.P.G.; Westerdijk, C.E.; Boer, de M.; Goud, J.C.
Date 2011
Reference(s) conferenties, gewasbescherming, bodem, kennisoverdracht, bodempathogenen, bodemmicrobiologie, Plant- en gewasbescherming (algemeen), Kennisuitwisseling, conferences, plant protection, soil, knowledge transfer, soilborne pathogens, soil microbiology, Plant and Crop Protection (General), Knowledge Exchange
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract De KNPV-najaarsbijeenkomst op 8 december, had dit jaar als onderwerp ‘De Bodem’. Het programma is samengesteld in samenwerking met de Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie. De dag was tevens ook de najaarbijeenkomst van deze KNPV-werkgroep. Een recordaantal van 125 deelnemers, enthousiast publiek, gezelligheid, netwerken, een afwisselend programma, en inspirerende sprekers, maakten de dag tot een overdonderend succes.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/403991
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-403991
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation