KNAW

Publication

Gewasbescherming in goede aarde : Terugblik op de... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Gewasbescherming in goede aarde : Terugblik op de KNPV-najaarsbijeenkomst, 8 december 2010, Wageningen
Published in Gewasbescherming, Vol. 42, No. 1, p.9-10. ISSN 0166-6495.
Author Postma, J.; Os, van G.J.; Molendijk, L.P.G.; Westerdijk, C.E.; Boer, de M.; Goud, J.C.
Date 2011
Reference(s) Laboratorium voor Nematologie, Laboratorium voor Fytopathologie, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Bollen, Biointeracties en plantgezondheid / Biointeractions and Plant Health
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/403991
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-403991
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation