KNAW

Publication

Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : stikstofwerking in grasland bij aanwending apart en gemengd met drijfmest op, resultaten 2010
Author Verloop, J.; Geerts, R.H.E.M.
Date 2011
Reference(s) graslanden, stikstof, drijfmest, nutriƫntengebruiksefficiƫntie, proefopzet, melkveehouderij, bemesting, concentraten, Kunstmeststoffen, bemesting, grasslands, nitrogen, slurries, nutrient use efficiency, experimental design, dairy farming, fertilizer application, concentrates, Fertilizers, Fertilizer Application
Language Dutch
Type Report
Publisher Plant Research International, Wageningen UR
Abstract Dit onderzoek was bedoeld om de N-werking vast te stellen van Mineralenconcentraat (aangeduid door de handelsnaam Fertraat) indien het wordt aangewend gemengd met een basisgift drijfmest en indien het apart wordt aangewend, als aanvulling op de basisgift drijfmest. Om dit vast te stellen, was een veldproefopzet nodig, waarin mest werd aangewend op een manier die de praktijk benadert. De proef werd uitgevoerd op het melkveebedrijf Pijnenborg van Kempen. Dit bedrijf neemt deel aan project Koeien & Kansen.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/404369
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-404369
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation