KNAW

Publicatie

Nulmeting steekmuggen en knutten in de Bovenlanden : monitoring 2010 (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Nulmeting steekmuggen en knutten in de Bovenlanden : monitoring 2010
Auteur Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.; Dekkers, T.B.M.
Datum 2011
Trefwoord(en) culicoides, culicidae, monitoring, regionale planning, natuurontwikkeling, utrecht, Zoetwaterecologie, culicoides, culicidae, monitoring, regional planning, nature development, utrecht, Freshwater Ecology
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Samenvatting In het herinrichtinggebied de Bovenlanden is met behulp van de dip-techniek, net- en steekbuisbemonsteringen en CO2-lichtvallen een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van steekmuggen en knutten in de periode april-september 2010. De aangetroffen soorten steekmuggen betroffen: moerassteekmuggen, huissteekmuggen en malariamuggen. Larven van moerassteekmuggen (Aedes) zijn zeer schaars aangetroffen in het rietland en het moerasstruweel. Beide landschapstypen, moerasstruweel en rietland, bevatten een relatief hogere dichtheid aan larven van huissteekmuggen (Culiseta en Culex), de laatste groep vooral in de maanden augustus en september. Larven van malariamuggen (Anopheles) zijn in lage aantallen gevonden in verschillende sloottypen en in het rietland. In restwateren rondom bebouwing zijn frequent hogere aantallen larven van het genus Culex gevonden. Hoge dichtheden van volwassen huissteekmuggen (Culex) zijn aangetroffen nabij bewoning, maar ook in redelijk hoge aantallen in het buitengebied. De andere groepen zijn in uiterst lage aantallen aangetroffen. Larven van de knut Culicoides kwamen verspreid voor in alle bemonsterde landschapstypen met in juni hogere dichtheden. Echter nog steeds zijn deze dichtheden laag te noemen. In de discussie is ingegaan op de kans op en het eventueel voorkomen van overlast na herinrichting.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/405041
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-405041
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie