KNAW

Publicatie

Effecten van atmosferische stikstofdepositie op biodiversiteit... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Titel Effecten van atmosferische stikstofdepositie op biodiversiteit van grasland : specificatie naar N- en P-beperkte standplaatsen
Auteur Kemmers, R.H.; Mol, J.P.; Hendriks, C.M.A.; Wieggers, H.J.J.; Dobben, van H.F.; Wamelink, G.W.W.; Vries, de W.
Datum 2011
Trefwoord(en) Centrum Bodem - Bodemchemie en Natuur, Centrum Landschap - Ecologische Modellen en Monitoring
Taal Nederlands
Type Rapport
Uitgever Alterra
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/406024
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-406024
Metadata XML
Repository Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie