KNAW

Publication

Bodem is belangrijk voor de hele maatschappij (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Bodem is belangrijk voor de hele maatschappij
Published in Syscope, Vol. 2011, No. 29.
Author Berge, ten H.F.M.; Postma, J.
Date 2011
Reference(s) bodembeheer, duurzaam bodemgebruik, duurzame landbouw, landbouw, nederland, bodemvruchtbaarheid, Bodemkunde (algemeen), soil management, sustainable land use, sustainable agriculture, agriculture, netherlands, soil fertility, Soil Science (General)
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Zware machines verpesten de bodemstructuur in de akkerbouw. In de veehouderij komt bij gras scheuren een grote hoeveelheid nitraat vrij. Dit zijn maar twee voorbeelden van ongewenste effecten van maatregelen op onze bodem. En dat terwijl de maatschappij juist verwacht dat boeren hun bodem zó beheren, dat ze ook diensten voor de samenleving kunnen leveren en dat altijd kunnen blijven doen. Het is tijd voor een duurzamer bodembeheer.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/406506
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-406506
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation