KNAW

Publication

Stikstofwerking van de dunne en dikke fractie van rundveemest... (2011)

.
Pagina-navigatie:
Title Stikstofwerking van de dunne en dikke fractie van rundveemest in maísland en grasland : resultaten 2008, 2009 en 2010
Author Verloop, J.; Hilhorst, G.J.
Date 2011
Reference(s) maïs, zea mays, graslanden, rundveemest, koeienuitwerpselen, rundveedrijfmest, stikstof, nutriëntengebruiksefficiëntie, Kunstmeststoffen, bemesting, maize, zea mays, grasslands, cattle manure, cattle dung, cattle slurry, nitrogen, nutrient use efficiency, Fertilizers, Fertilizer Application
Language Dutch
Type Report
Publisher Plant Research International
Abstract Het doel van dit project is het verkennen van de perspectieven van mestscheiding voor de melkveehouderij. Dit gebeurt door het uitvoeren van scheidingsexperimenten, door raadplegen van deskundigen en door het bepalen van de bemestende waarde van scheidingsproducten in veldexperimenten.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/407866
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-407866
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation