KNAW

Publication

Invloed niet-kerende grondbewerking op bodemweerbaarheid (2011)

Pagina-navigatie:
Title Invloed niet-kerende grondbewerking op bodemweerbaarheid
Published in Gewasbescherming, Vol. 42, No. 4, p.169-172. ISSN 0166-6495.
Author Postma, J.; Schilder, M.T.; Scholten, O.E.; Bloem, J.; Leeuwen-Haagsma, van W.K.
Date 2011
Reference(s) bodemweerbaarheid, gewasbescherming, minimale grondbewerking, veldproeven, bodemonderzoek, bodemkwaliteit, akkerbouw, Plant- en gewasbescherming (algemeen), Grondbewerking, soil suppressiveness, plant protection, minimum tillage, field tests, soil testing, soil quality, arable farming, Plant and Crop Protection (General), Tillage
Language Dutch
Type Contribution to periodical
Abstract Niet-kerende grondbewerking geniet een toenemende interesse, omdat het bodemstructuur, organische stof en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem kan verhogen. Hierdoor kan erosie van de bodem beperkt worden. Minder ploegen spaart bovendien energie en arbeid en heeft een positief effect op de CO2-vastlegging in organische stof en reductie van emissies (broeikasgassen en mineralen). Minder ploegen draagt daarom bij aan duurzamer bodembeheer voor de teler en de maatschappij.
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/408469
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-408469
Metadata XML
Source Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation