KNAW

Publication

Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010
Author Verloop, J.; Akker, van den H.
Date 2011
Reference(s) Agrosysteemkunde / Agrosystems Research
Language Dutch
Type Report
Publisher Plant Research International
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/409860
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-409860
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation