KNAW

Publicatie

Bestrijdingsmogelijkheden provincies beperkt in Natura 2000-gebieden (2011)

.
Pagina-navigatie:
Titel Bestrijdingsmogelijkheden provincies beperkt in Natura 2000-gebieden
Gepubliceerd in Milieu dossier, Vol. 17, No. 3, p.32-36.
Auteur Kros, J.; Dobben, van H.F.; Wamelink, G.W.W.; Gies, T.J.A.; Vries, de W.
Datum 2011
Trefwoord(en) natuurgebieden, nitraatreductie, verzuring, emissie, stikstof, natura 2000, Milieubeleid, natural areas, nitrate reduction, acidification, emission, nitrogen, natura 2000, Environmental Policy
Taal Nederlands
Type Contribution to periodical
Samenvatting De provincies hebben de taak om te zorgen voor een goede milieukwaliteit in onze natuurgebieden. Zij zijn dan ook aan zet om de hoge depositie van stikstof aan te pakken. Probleem daarbij is dat een groot deel van de stikstofdepositie wordt veroorzaakt door bronnen waar de provincies geen invloed op kunnen uitoefenen. Extra generieke maatregelen vanuit het Rijk zijn noodzakelijk om tot een succesvolle aanpak van het stikstofprobleem te komen.
Publicatie http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/418953
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-418953
Metadata XML
Bron Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie