KNAW

Publication

Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Verkenning naar... (2011) Open access

Pagina-navigatie:
Title Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland
Author Sandt, van de K.H.; Goossen, H.; Vos, C.C.; Hermans, T.; Verhagen, J.; Agricola, H.J.; Kwakernaak, C.; Stuyt, L.C.P.M.; Ierland, van E.C.; Kuikman, P.J.; Hoogvliet, M.; Geertsema, W.; Schaap, B.F.; Ritzema, H.P.; Velstra, J.; Jansen, P.C.; Dijkman, W.; Beek, van C.L.
Date 2011
Reference(s) Alterra - Integraal water- en stroomgebiedmanagement, Alterra - Natuur en samenleving, Centrum Bodem - Bodemfysica en Landgebruik, Centrum Bodem - Bodemkwaliteit en Nutrienten, Centrum Landschap - Dynamiek Ruimtegebruik, Centrum Landschap - Ecologische Netwerken, Centrum Water en Klimaat - Integraal Waterbeheer, Leerstoelgroep Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen, Leerstoelgroep Aardsysteemkunde, Leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen, Agrosysteemkunde / Agrosystems Research
Language Dutch
Type Report
Publisher Alterra, Wageningen-UR
Publication http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/420447
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:32-420447
Metadata XML
Repository Wageningen University & Research Centre

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation