KNAW

Publication

Arbowet: structuur en systeem (2008)

Pagina-navigatie:
Title Arbowet: structuur en systeem
Published in Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht, p.59-90. ISBN 9789035242920.
Author J. Popma
Date 2008
Type Book part
Publisher Gelling Publishing
Abstract Schets van de systeemelementen in de Arbowet: zorgplicht, risico-inventarisatie en -evaluatie, arbodienstverlening en medezeggenschap.
Publication http://hdl.handle.net/11245/1.301237
OpenURL Search this publication in (your) library
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-339245
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation