KNAW

Publication

The temporal mind : observations on the logic of belief change in interactive systems (2010)

Pagina-navigatie:
Title The temporal mind : observations on the logic of belief change in interactive systems
Author C.M.L. Dégremont
Thesis advisor J.F.A.K. van Benthem
Degree grantor [unknown]
Date 2010-03-09
Language English
Type Doctoral thesis
Publisher ILLC
Abstract Binnen de formele leertheorie worden de voorwaarden bestudeerd, waaronder een actor stabiele kennis kan bereiken en uit een stroom van data een juiste hypothese kan vinden. Binnen de epistemische speltheorie wordt bestudeerd hoe rationele actoren beslissingen nemen tot handelen op grond van hun kennis in strategische interactieve situaties. In beide theorieën staan interactieve vormen van kennis en geloof centraal, en hun evolutie door informatieprocessen in de tijd. Cédric Dégremont verbindt deze theorieën tot een logisch systeem. Daarmee begeeft hij zich op het grensvlak van twee paradigma's die verandering van kennis beschrijven: de temporele en de dynamische logica. Dégremont combineert deze paradigma's op structureel-semantisch en syntactisch niveau. Het verkregen systeem past hij toe in de analyse van wat er gebeurt met de kennis van actoren wanneer zij communiceren, leren, op elkaar reageren, en inductief of strategisch redeneren.
Publication http://dare.uva.nl/record/335791
OpenURL Search this publication in (your) library
Persistent Identifier urn:nbn:nl:ui:29-335791
Metadata XML
Repository University of Amsterdam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation